Risør er større enn du tror

Stian Lund om PERIFERI OG SENTRUM: Hvor er hjertet av Risør? Risør havn? Nei. Sentrum er der du befinner deg: Hope, Søndeled, Viddefjell eller Gjerneslandet. Den vakre, hvite bykjernen er bare et symbol på de ressursene som finnes og utnyttes i hele kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Bli medlem i Risør Venstre du også!

Bli medlem i Risør Venstre du også!
Foto: Runar Nes

Allerede ligger de fleste arbeidsplassene langt fra Tangen, Torvet og Trekta. Mange i nærhet til E18, der Risør møter omverdenen og sine viktigste allierte: Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad.
For den som ikke vet det: Søndeled er mitt sentrum av Risør, en perle som flere bør oppdage — eller gjenoppdage.
Stian om OPPVEKST OG ALDERDOM: Risør er en kommune med store avstander, vi må derfor sørge for at både barn og eldres behov i større grad blir ivaretatt der de bor.

Les mer her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**