Vil legge bedre til rette for elbiler

Frogn har flere el-biler enn Nesodden, men er en sinke når det gjelder utbygging av ladepunkter. Leder av Akerhus fylkes hovedutvalg for plan, miljø og næring Solveig Schytz (V) oppfordrer både kommunen og private til å søke når Akershus nå gir støtte til 200 nye ladepunkter i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz

Solveig Schytz
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Akershus fylke utlyser nå tilskudd på tilsammen 2 millioner. Det dekker alle utgifter unntatt strøm for etablering av ladepunkter – noen knyttet til idrett og friluftsliv, og noen som alle kan søke på.

-Det er på høy tid med et løft for å få infrastrukturen på plass for el-biler i fylket vårt, sier Schytz.

Frogn Venstres Erik Lundeby er glad for nyheten, og vil ta opp dette i Formannskapets møte 1.2.

-Det er ingen grunn til at Frogn skal ligge langt etter Ås og Nesodden når det gjelder å tilrettelegge for el-biler, sier han.

Tidligere støtteordninger har særlig vært rettet mot kommuner, men nå kan også næringsdrivende og borettslag søke på midlene.

-Amfi Drøbak City bør kjenne sin besøkelsestid, mener Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**