Første spadestikk i Sætre

1. februar kunne ordfører Monica Vee Bratlie (H) ta det første spadestikket til det nye administrasjonsbygget i Sætre mens varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) glad bivånet begivenheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Ordfører Monica Vee Bratlie tar det historiske spadestikket til det nye administrasjonsbygget i Sætre ledsaget av varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen og prosjektleder Jimmy Quist.

Ordfører Monica Vee Bratlie tar det historiske spadestikket til det nye administrasjonsbygget i Sætre ledsaget av varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen og prosjektleder Jimmy Quist.
Foto: Bente Elmung, Røyken og Hurums Avis

I mange år har innbyggerne i Hurum etterlyst en positiv utvikling i Sætre. Og nå skjer det endelig. Byggingen av det nye administrasjonsbygget startet opp 1. februar.

Både ordfører, varaordfører, rådmann, representanter for Hurum Eiendomsselskap og entrepenøren var tilstede på byggeplassen for en symbolsk markering av milepælen. Ordfører Monica Vee Bratlie holdt en liten tale før hun tok det første spadestikket:

Samlet administrasjon

– Jeg vil trekke fram tre hovedpoeng. For det første så betyr dette at vi endelig får samlet kommuneadministrasjonen under ett tak og dette betyr mye for oss som jobber her: Det fysiske arbeidsmiljøet blir noe helt annet og det betyr mye for både trivsel, effektivitet og hvor attraktive vi er som arbeidsgiver.

Bedre tjenester
– Jeg tror også vi vil få en stor gevinst ved bedre samarbeid og større forståelse på tvers av avdelingene. Og så er dette selvsagt viktig for brukerne av kommunens mange tjenester: Innbyggerne! Enda mer motiverte ansatte i kommunen skal gi enda bedre tjenester, servicetorget skal gjøre oss mer tilgjengelige, man vil få hjelp til alle tjenester på ett sted og vi får en ny sal som også skal kunne brukes til kulturformål.

Bygger nye Sætre
– Og sist men ikke minst: Endelig kan vi vise innbyggerne våre at vi er i gang med å bygge det nye Sætre sentrum, sa en entusiastisk ordfører.

 Ennå bare en byggeplass, men snart noe mer.

Ennå bare en byggeplass, men snart noe mer.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det er det danske entrepenørfirmaet MTHøjgaard som har fått oppdraget med å bygge det nye administrasjonsbygget. Totalramme på prosjektet er 70 mill. kroner etter at kommunestyret etterbevilget 20 mill. kroner ekstra til infrastruktur og forskjønning (utbedring av Fransåsveien, ny bro over Sætreelva, opprydding og forskjønning langs elva og på den nye parkeringsplassen, med mer). Man håper at bygget kan ferdigstilles i midten av desember i år.

Samtidig bygges butikksenter bak administrasjonsbygget. Sætre nærsenter AS, som er et samarbeid mellom Coop og Norgesgruppen, blir også trolig innflyttingsklart i desember.

Her kan du se hvordan bygget blir:

Front fasade, administrasjonsbygget i Sætre
Perspektiv sett fra Sætreelva
Oversiktsperspektiv

Katalysator

– Foreløpig er dette en byggeplass, men håpet er at administrasjonsbygget og butikksenteret kan bli en katalysator for videre utvikling av Sætre, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen. Jeg tror det er viktig at kommunen viser handlekraft og vilje for på den måten å tiltrekke seg investorer som kan være med på å videreutvikle sentrum.

– Det nye butikksenteret som skal bygges bør kunne bidra til å tette noe av handelslekkasjen. Så lenge man har et godt lokalt tilbud, så svipper man kanskje like gjerne innom Sætre i stedet for å handle utenfor kommunen på vei hjem fra jobben, mener hun.

 Ordfører Monica Vee Bratlie fikk prøvesitte gravemaskinen.

Ordfører Monica Vee Bratlie fikk prøvesitte gravemaskinen.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Dette skal bygget romme
I første etasje i det nye administrasjonsbygget finner du NAV og Servicetorget.

Servicetorget skal være kommunens forlengede arm til innbyggerne og bidra til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle. Servicetorget tar imot deg når du kommer til administrasjonsbygget. Der får du informasjon om kommunen og om offentlige tjenester. Du får også søknadsskjema, brosjyrer og oversikter over regelverk med mer. Du får hjelp til å finne den avdelingen og personen du søker.

Andre etasje rommer mellom annet kombinert kommunestyresal og kultursal med teleskopamfi, mens formannskapssal ligger i tredje etasje. Det blir naturlig nok mange kontorer i bygget.

Det er nå bestemt at også Plan- og bygg flytter til Sætre. Det gamle bankbygget fortsetter å være en frittstående del av kommunehuset. Der vil det skje en viss oppgradering for å tilpasse nye behov, mellom annet siden skoletannlegen flytter dit.

Les også Historisk spatak i Sætre i Røyken og Hurums Avis.

 Første spadestikk er tatt - ordfører Monica Vee Bratlie og prosjektleder Jimmy Quist.

Første spadestikk er tatt – ordfører Monica Vee Bratlie og prosjektleder Jimmy Quist.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**