Oslo 2040

Medlemsmøte tirsdag 7.februar kl 1830 på Litteraturshuset om Oslo frem mot 2040.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Oslo Rådhus, natt

Foto: Oslo kommune

Hvilke utfordringer og positive ringvirkninger vil møte Oslo og oss som bor her i tiden frem mot 2040. Hvordan ønsker vi at byen skal se ut? Hvordan har vi utviklet transportsystem? Hva slags boligmønster har vi? Hva slags kulturliv har byen? Hvordan ivaretar vi helsen til de som bor her? Hvordan vil næringslivet fungere? Hva slags teknologi bruker vi?

Programmet blir som følger:
Først en ca 15 minutter innledning med fokus på de demografiske endringen frem mot 2040 ved Helge Brunborg, seniorforsker ved SSB
Deretter 10 minutters innlegg ved:
-Christina Bu fra NAF om samferdsel.
-Peter Groth fra Aspelin Ramm om bolig
-Kristian Skjølaas fra NHO om næringsutvikling.

Vi vil så ha en ca ti minutters pause, før det åpnes for spørsmål og innlegg fra salen. Den siste delen varer ca en time, og vi regner med å være ferdige kl 2030.

Praktisk informasjon
Dato/tid: Tirsdag 7.februar kl 1830.
Sted: Litteraturhuset, Nedjma
Kontaktperson: Helene Z Skulstad, Oslo Venstre 22404373 [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**