Tilbake under broa

Nå bor det igjen mennesker under Vesterveibroa i Kristiansand. Venstre fremmet derfor en interpellasjon i onsdagens formannskapsmøte. Etter forespørsel, så vil ordføreren nå delta på et møte med de frivillige organisasjoner som vil hjelpe tiggere og andre som ikke har fast bosted. Helse- og sosialdirektør og kommunelege vil også være til stede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les mer om saken på NRK Sørlandets nettsider. Der kan du også høre intervju med Venstres gruppeleder Dag Vige. Saken er også omtalt på Fædrelandsvennens nettsider.

Her er Venstres interpellasjon:

Dag Vige

Foto: WestFoto Henning Vik

Onsdag 25. januar var det et felles møte mellom frivillige organisasjoner som ønsket å drøfte hvordan en best mulig kan håndtere situasjonen med tiggere og andre som ikke har fast bosted i byen. En ønsket å være i forkant før folk kommer tilbake til byen når den strengeste kulda er over (noen er allerede kommet).

Følgende var representert på møtet: Kirkens bymisjon, Røde Kors, Arkivet, Frelsesarmeen, Den ortodokse kirke og Domkirka. Undertegnede var også til stede. Varaordfører Jørgen Kristiansen var invitert, men måtte melde avbud pga. annen avtale.

Organisasjonene ønsker å ta ordførerens utfordring om det frivillige humanitære engasjement på alvor og «gjøre jobben» med å tilby de som trenger det et minimum av tilbud. Frelsesarmeen har allerede åpent hus to ganger i uka og serverer varm mat til trengende. I tillegg deles det ut en pose matvarer til de som kommer. Kiwi-butikkene bidrar vesentlig med matvarer som er i ferd med å gå ut på dato (god kvalitet). Organisasjonene ønsker å utvide tilbudet, og en vil for eksempel bidra med varme klær til de som trenger det.

Men det er også ønskelig med en dialog med kommunen. For eksempel om hvordan en kan finne frem til en løsning med tilgang til toalett, slik at ikke folk gjør fra seg ute. Og hvordan en kan tilrettelegge for at folk kan få dusjet seg en gang i uka.

Kan ordføreren tenke seg å ta et initiativ for at et slikt møte kan finne sted for å drøfte forhold som her er nevnt, og eventuelt andre forhold som organisasjonene ønsker tilbakemeldinger på?

Med vennlig hilsen
Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**