Forslag til uttalelse fylkesårsmøte i Agder Venstre: Nei til tvangsretur til ERITREA

Nei til tvangsretur av flyktninger fra Eritrea Det er blitt kjent at Norge ønsker å inngå avtale om tvangsretur av flyktninger fra Eritrea. Agder Venstre tar sterk avstand fra en slik avtale, foreslår Arnt Gunnar Tønnessen i Grimstad Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Politisk uttalelse fylkesårsmøte i Agder Venstre.

Nei til tvangsretur av flyktninger fra Eritrea

Det er blitt kjent at Norge ønsker å inngå avtale om tvangsretur av flyktninger fra Eritrea. Agder Venstre tar sterk avstand fra en slik avtale.

Eritrea har et av verdens mest undertrykkende, totaliere og militariserte regimer. Det er en marxistisk ettpartistat som utfører omfattende overgrep mot anderledestenkende. Amnesty dokumenterer i sin landrapport fra 2011 at mennesker holdes fenglset under umennskelige forhold uten mulighet til få prøvet sin sak for retten. Det er dokumentert drap på politiske og religiøse fanger. Fanger utsettes også for tortur. Blant annet er det dokumentert at man sperrer flere fanger inne i kontainere som lukkes og plasseres i stekende sol.

Regimet praktiserer videre “skyt for å drepe” mot mennesker som forsøker å flykte fra landet. Det betyr at man har stående ordre om å skyte enhver som prøver å krysse grensen ut av landet uten tillatelse.

Reporters without borders plasserer Eritrea på absolutt siste plass av alle de 178 land de har oversikt over i forhold til ytringsfrihet.

Mest alvorlig i denne sammenheng er at flyktninger som blir returnert blir sett på som kriminelle. Menneskerettighetseksperter forteller at myndighetene i Eritrea definerer alle som har flyktet ut av landet som forrædere, og at enhver som returnerer risikerer fengsling av den grunn alene.

Dette landet forhandler Norge nå med for å få til en avtale om tvangsretur av flyktninger. Det er i strid med råd fra blant annet FN og menneskeretighetsdomstolen i Strasbourg, og i strid med det som er rådende politikk i Europa forøvrig.

Agder Venstre vil på det sterkeste ta avstand fra dette. Med en slik avtale forsvinner siste rest av anstendighet fra Norsk asyl- og flyktningepolitikk. Det er trist at man ut fra et ønske om å vise fasthet i forhold til asylsøkere er villige til å risikere å ofre mennesker på flukt.

Arnt Gunnar Tønnessen
Grimstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**