Styremøte i Røyken V 13. februar

Det nye styret i Røyken Venstre møtes for første gang mandag 13. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Slik Venstre ser det logo

Foto: Fotomontasje RoSo

Styret skal konstituere seg og blant annet arbeide med en handlingsplan og politiske prioriteringer for 2012.

Møtet finner sted på rådhuset og varer fra kl. 19.00-20.30.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**