– Jobb hardere og drøm større

Årsmøtet i Agder Venstre er i gang. De nærmere 100 delegatene møtes på Lindesnes fyr, i en kommune der Venstre ved valget i 2011 oppnådde over 17 prosent oppslutning og der Per Olav Skutle ble varaordfører. Fylkesleder Heidi Foyn Thomassen og Grimstad-ordfører Hans Antonsen, åpner årsmøtet med å oppsummere det siste året og gi oss sine tanker og visjoner for Venstre på Agder i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Heidi Foyn Thomassen Årsmøte Agder Venstre 2012

Foto: Eva Kvelland

– Vi sitter i viktige posisjoner på Agder, som gjør at vi kan påvirke samfunnsutviklingen i sør de neste årene, sa Foyn Thomassen i sin åpning av årsmøtet.

Venstre gjorde et godt valg 2011 — også i mange kommuner på Agder. Med 20 prosent i Grimstad og 17 prosent i Lindesnes, viste vi at Venstre er å regne med på Sørlandet. Årsmøtet skal bruke mye tid på politikk, men også snakke om den viktige partibygginga.

– Partiorganisasjonen er i vekst. Vi tiltrekker oss folk og vi øker aktiviteten overalt. Spesielt vil jeg trekke frem Kristiansand. De er mange på gruppemøtene og fungerer som et utrolig godt politisk verksted, skryter fylkeslederen.

Foyn Thomassen trakk også frem den kompetansen som organisasjonen besitter — i hver eneste kommune.

– Det er en kunnskapsbank vi må bli flinke til å bruke på tvers av kommunestyregruppene. Vi er godt skolerte i dag og vi skal bli bedre skolerte i fremtiden. Inviter folk med på skolering og på møter, er Foyn Thomassens oppfordring til årsmøtet.

Og gir en siste utfordring til delegatene:

– Vi må bruke dette årsmøtet til å snakke om hva vi vil med samferdselsutfordringene, levekårsutfordringene og andre Agder-saker de neste årene. Vi må spørre oss: Hva er Venstres ærend?

Hans Antonsen Årsmøte Agder Venstre 2012

Foto: Eva Kvelland

Også sentralstyremedlem og Venstre-ordfører i Grimstad, Hans Antonsen, adresserte årsmøtet ved åpningen lørdag:

– Resepten er å jobbe hardere om dagen og drømme større drømmer om natta! Vi må slutte å tro at det er noe feil eller flaks når Venstre blir et stort parti. Vi er ikke evig små; vi må bare ville det og vi må tåle at det tar litt tid.

Antonsen utfordret årsmøtedelegatene til å være tydelige Venstre-politikere:

– Vi må være profilerte, men vi må samtidig gjøre oss relevante. Det betyr at vi også må snakke om de store sakene. Vi må plassere oss i de viktige debattene. Blant annet i sykehusdebatten og i samferdselsdebatten.

Sakspapirene til årsmøtet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**