BORGERLØNN ER LØSNINGEN

Uføretrygdproposisjon 130L ble tilgjengelig for interesserte høsten 2011. Stortingsrepresentant Torbjørn Isaksen (H) påpekte at utviklingen i arbeidsmarkedet fra 1980-90 årene har ledet til trygding, og at unge i større grad uføretrygdes i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre ser dette som en stor utgiftspost i den rødgrønne regjeringens Statsbudsjett for 2012, og ønsker det
redusert. Dagsavisen forteller 13.oktober at 1,5 millioner norske borgere nå er trygdet, og at 600 000 uføre er i arbeidsfør alder. 70 000 av disse prøver aktivt i dag å komme i arbeid kombinert med trygd.

Den rødgrønne regjeringen har lansert IA-avtalen som gir rettighet til å komme i arbeid fra trygd, men det er lite effekt av loven da det ikke er arbeid å få. Arbeid-og Inkluderingsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) uttalte i høstens spørretime fra Stortinget at NAV er styrket med flere saksbehandlere for å prioritere unge uføre til tiltak. Det synes som atden rødgrønne regjeringen totalt har mislyktes med å gi folk lønnet arbeid.

Venstre har en ganske annen strukturell løsning for trygd og arbeid i Norge. Utgiften til den enkelte trygdemottaker utgjør ikke den største økonomiske belastning på Statsbudsjettet, og det er ikke der penger bør spares. Trygdeinntekten er dessverre svært nødvendig for hver enkelt mottaker av trygd. Det enorme byråkratiet rundt trygdespørsmål utgjøres av helsepersonnell og NAV-saksbehandlere. Det er disse ansatte som stort sett utgjør de største trygdeutgiftene over Statsbudsjettet, samt de gigantiske nye NAV-bygg omkring i landet. Løsningen for Venstre er programfestet, og kalles borgerlønnprinsippet. Det går ut på et høyt bunnfradrag i selvangivelsen som Staten garanterer som minsteinntekt. Borgerlønnrettigheten tenkes gitt til alle norske borgere over myndig alder, og kan taes ut etter behov og ønske. Det er vesentlig at den Grunnlovfestete rett til arbeid blir mulig for alle, og at den inntekt den enkelte har utover borgerlønnen beskattes progressivt. Med en slik ordning vil IA-avtalen enklere kunne effektueres.

Dersom Høyre hadde greid å fremskaffe arbeidsplasser nok, ville mye være vunnet. Venstre sin trygdereform utgjør en avbyråkratisering av NAV-systemet, og garanterer at trygdemottakere ikke mister pensjonen sin på sikt. Det norske samfunn er totalt forandret i løpet av de siste 20-30 år, og konsekvensene bør være å reformere hele trygdeordningen til noe bedre for alle.

Sverre J.Aune
Varastyrerepresentant i Kristiansand Venstre
Jan Kløvstad
Fylkessekretær i Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**