Erik Ringnes fortsetter som leder i Hedmark Venstre

Etter et svært vellykket valgår med velgerskred i Hedmark og listerekord i kommunene får styret fornyet tillit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Styret 2012

Foto: M.Løken

Kort fra årsmøte i Hedmark Venstre – Erik Ringnes fortsetter som leder og får følge av Sjur Skjævesland (nestleder), Stein Hoset, Richard Adams (sekretær), Randi Vingelsgaard, Mirjam Engelsjord, Lars Petter Heggelund. I tillegg møter Unge Venstre med fylkesleder Matilde Monsen.
Styret er dessuten utvidet med Martin Løken som VO-ansvarlig og Arild Lande, Våler, som ny økonomiansvarlig.
Nestleder i Venstre Ola Elvestuen innledet til generell politisk debatt og tidligere justis- og samferdselsminister Odd Einar Dørum innledet til debatt om ny helse-/velferdspolitikk.

Glemt oss?

Foto: HA

PROGRAM FOR ÅRSMØTE I HEDMARK VENSTRE
VINGER HOTELL, KONGSVINGER
11. OG 12. FEBRUAR 2012
LØRDAG 11. FEBRUAR
12.00 Registrering. Lunsj, NB! Innlevering av fullmaktsskjema.
13.30 Åpning av årsmøtet. Fylkesleder Erik Ringnes åpner årsmøtet. Velkomsthilsen fra representant for Kongsvinger Venstre. Velkomsthilsen fra ordfører i Kongsvinger, Øystein Østgård. Innlegg ved innbygger-rekrutterer i kommunen, Dag Arnesen
14.15 Sak 1: Konstituering, Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av dagsorden/program for møtet. Valg av møteledere. Valg av referenter. Valg av tellekorps. Valg av fullmaktsnemnd. Valg av to til å underskrive møteprotokollen. Valg av årsmøtested 2013. Valg av redaksjonsemnd. Vedtak om frist for innlevering av forslag til politiske uttalelser. Protokoll fra årsmøte 2011.
15.00 Sak 2: Årsmeldinger. Årsmelding Hedmark Venstre 2011, inkludert oppsummering av kommune- og fylkestingsvalget 2011. Årsmelding fylkestingsgruppa (til orientering).

Ola Elvestuen på Venstres valgkampåpning i Oslo 2011

Foto: Venstre

15.30 Sak 3: Innledninger og generell politisk debatt.
15.30: Innledning v/nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.
16.15: Innledning v/fylkesleder Erik Ringnes.
16.45: Innledning v/leder i Hedmark Unge Venstre Mathilde Monsen.
17.00 Pause med kaffe/frukt/lett mat
17.15: Generell politisk debatt.
18.30 Sak 4: Vedtektsendringer. Fylkesstyrets utsendte forslag behandles.
18.45 Sak 5 (del 1): Politiske uttalelser. Prioriteringsdebatt. Vedtak om tema og antall.
19.00 Pause.

Sjur Skjævesland

Foto: Hamar Venstre

19.10 Sak 6: Kontingent 2013. Nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland redegjør.
19.15 Sak 7: Regnskap 2011. Nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland redegjør.
19.30 Sak 8: Budsjett 2012. Nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland redegjør for styrets forslag.
19.45 Møteslutt.

F.årsmøte 2010

Foto: Venstre

20.30 Middag og sosialt samvær.
SØNDAG 14. FEBRUAR
09.00 Kulturinnslag.
09.15 Sak 9: VHO-sak: Velferdspolitisk handlingsplan. Innledning ved Odd-Einar Dørum. Debatt.
10.30 Pause med kaffe/frukt/lett mat.
10.45 Sak 10: Strategidebatt. Innledning ved nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland. Debatt og vedtakelse av strategiplan for 2012 — 2013.
11.45 Sak 11: Nettsider og sosiale medier. Innledning/opplæring ved Asbjørn Hovstø, “nettredaktør" i Hedmark Venstre
12.15 Sak 5 (del 2): Politiske uttalelser. Ferdigbehandling

Toppkandidater 3

Foto: S.Skjævesland

13.00 Sak 12: Valg. Val av styremedlemmer. Valg av valgkomite, 5 medlemmer. Valg av nominasjonsnemnd. Valg av delegater til landsmøtet på Fornebu, Akershus, i 2012, 13-15 april, 7 delegater med varafolk.
14.00 Avslutning, lunsj og hjemreise.
Velkommen til årsmøte!
Dokumentene til årsmøtet kan du laste ned [link#https://www.venstre.no/files/hedmark/hedmark/Årsmøte Hedmark Venstre 2011.zip]her[/link]
Hilsen styret i Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**