Nei til tvangsretur til Eritrea, lik finansiering av universiteter, moderne infrastruktur for en moderne region

Fylkesårsmøtet i Agder Venstre vedtok desse tre fråsegnene laurdag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nei til tvangsretur av flyktninger til Eritrea
Regjeringen ønsker å inngå avtale om tvangsretur av flyktninger fra Eritrea. Agder Venstre tar sterk avstand fra en slik avtale.
Eritrea har et av verdens mest undertrykkende, totalitære og militariserte regimer. Det er en ettpartistat som utfører omfattende overgrep mot annerledestenkende. Amnesty dokumenterer i sin landsrapport fra 2011 at mennesker holdes fengslet under umenneskelige forhold uten mulighet til få prøvd sin sak for retten. Det er dokumentert drap på politiske og religiøse fanger. Fanger utsettes også for tortur. Blant annet er det dokumentert at man sperrer flere fanger inne i kontainere som lukkes og plasseres i stekende sol.
Regimet praktiserer videre “skyt for å drepe” mot mennesker som forsøker å flykte fra landet. Det betyr at man har stående ordre om å skyte enhver som prøver å krysse grensen ut av landet uten tillatelse.
Journalister uten grenser plasserer Eritrea på absolutt siste plass av alle de 178 land de har oversikt over i forhold til ytringsfrihet.
Mest alvorlig i denne sammenheng er at flyktninger som blir returnert blir sett på som kriminelle. Menneskerettighetseksperter forteller at myndighetene i Eritrea definerer alle som har flyktet ut av landet som forrædere, og at enhver som returnerer risikerer fengsling av den grunn alene.
Dette landet forhandler Norge nå med for å få til en avtale om tvangsretur av flyktninger. Det er i strid med råd fra blant annet FN og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og i strid med det som er rådende politikk i Europa forøvrig.
Agder Venstre vil på det sterkeste ta avstand fra dette. Med en slik avtale forsvinner siste rest av anstendighet fra norsk asyl- og flyktningepolitikk. Det er trist at man ut fra et ønske om å vise fasthet ovenfor asylsøkere er villige til å risikere å ofre mennesker på flukt.

Lik finansiering av universiteter
Agder Venstre er opptatt av kunnskap og vil ha likeverdige forhold for forskning og formidling ved landets universiteter. Situasjonen i dag er at Norge har A- og B- universiteter sett fra rammevilkårenes perspektiv. De nye universitetene i Agder, Nordland og Stavanger har andre rammevilkår og trenger en ny finansieringsmodell for å forske og konkurrere i kunnskapsmarkedet.
– Fremtidens norske næringsliv må være kunnskapsbasert kunnskapsbasert, endringsdrevet, globalt og miljørobust sier professor ved handelshøgskolen BI, Torger Reve. Han ledet prosjektet Et forskningsbasert Norge. Kunnskap er fremtiden, og Agder Venstre prioriterer kunnskap, og mener at:
– Alle universiteter i Norge skal ha de samme rammevilkårene
– Det må satses mer på forskning og høyere utdanning.

Moderne infrastruktur for en moderne region
Agder Venstre mener at Sørlandet trenger en god og moderne infrastruktur både på vei og skinner for å beholde sin posisjon som en av landets viktigste eksportregioner og for å sikre videre vekst og utvikling.
Infrastrukturen er i dag til hinder for videre vekst og utvikling i regionen. En effektiv infrastruktur styrker både konkurranseevnen og den enkelte borgers mobilitet, frihet og tilgang til arbeidsmarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**