Styret 2012

På årsmøtet 31. januar 2013 ble styret endret. Atle Slotnes overtar som leder, og Ole Morten Mouridsen rykker opp fra vara til fast styremedlem.Beate Andreassen er ny i styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Atle Slotnes, styremedlem
Atle er seniorkonsulent ved fakultet for helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder, og bor i Lillesand sentrum. Han ble valgt for ett år på årsmøtet 31. januar.
E-post: [email protected]

Signe Idsøe Røed
Signe jobber som bibliotekar, og er ansvarlig for oppdatering av innhold på nettsidene. Signe bor i Lillesand sentrum.
E-post: [email protected]

Solveig Botnen Eide, styremedlem
Solveig jobber som førsteamanuensis ved institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag på Universitetet i Agder, og er ny i styret. Solveig bor ved Stykkene.
E-post: [email protected]

Ole Morten Mouridsen, styremedlem

Beate Andreassen, styremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**