Velferdsdebatt i Venstre

Leder i Kristiansand Venstre, Jan Kenneth Stavenes, er medlem av Venstres velferdsutvalg. Utvalgets arbeid er et av hovedtemaene på partiets landsmøte i april. Lørdag ble den foreløpige rapporten presentert og debattert på årsmøtet til Agder Venstre, og innspillene fra delegatene var mange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jan Kenneth Stavenes

Venstres velferdspolitiske utvalg har som mandat å videreutvikle Venstres helse- og velferdspolitikk. Arbeidet som ledes av Rogaland Venstres Per A. Thorbjørnsen, har vært i arbeid siden juni 2011 og har nå levert sin foreløpige rapport. Rapporten er i disse dager til behandling på alle fylkesårsmøtene, før utvalget igjen setter seg ned for å utforme den endelige rapporten som skal behandles på partiets landsmøte i Bærum i april.

Jan Kenneth Stavenes presenterte rapporten for årsmøtet i Agder Venstre, med utgangspunkt i følgende fire hovedutfordringer:

1. Et økende forventningspress i befolkningen og et annerledes ykdomsbilde.
2. Kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten.
3. Antall eldre i befolkningen øker.
4. Endringsbehov i offentlig sektor.

Med utgangspunkt i dette utfordringsbildet, har utvalget søkt å utmeisle Venstres svar.

– Et liberalt parti tufter politikken sin på overbevisningen om at mennesker som blir vist tillit tar ansvar, for seg selv og for andre. Å flytte ansvaret for og organiseringen av ulike offentlige tjenester så nært borgerne som mulig, er derfor alltid et mål for Venstre, sa Stavenes til årsmøtet.

Stavenes pekte også på behovet for å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, for å kunne løse velferdsutfordringene i fremtiden:

– En kommunereform er nødvendig for at kommunene kan ta på seg større oppgaver. De må gå fra dagens vedlikehold og pleie, til aktiv forebygging og folkehelsearbeid, planlegging og behandling.

I tillegg var Jan Kenneth innom temaer som spesialisthelsetjenesten, sykehusstruktur, samhandlingsreformen, byråkrati, forebyggende helsearbeid, velferdsteknologi, og forholdet mellom offentlig, ideell og privat sektor.

Torunn Sandvand Kristiansand

Kristiansand Venstres Torunn Sandvand var en av dem som tok ordet i debatten. Som flere andre, så fokuserte hun på viktigheten av forebygging i sitt innlegg til årsmøtet:

– Forebygging er noe av det aller viktigste, og det bør løftes opp og frem i utvalgets rapport. Her hører også skolesektoren og den viktige tidlige innsatsen inn. Det er avgjørende at alle relevante aktører samarbeider når barn sliter på en eller annen måte, var Sandvands budskap til landsmøtet.

Hele den foreløpige rapporten til Venstres velferdsutvalg kan du lese her. Har du innspill til utvalget kan du kontakte Jan Kenneth Stavenes på [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**