Invitasjon til revitalisering av Venstre-Kvinnenettverk

Tema for kvelden: er det fortsatt behov for likestillingspolitikk. Liv Haug, Rebekka Borsch og Torild Skogsholm innleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Invitasjon til revitalisering av Venstre-Kvinnenettverk i Oslo, Akershus og Buskerud.

Dato: Torsdag 16. februar
Tid: kl 18.00 – 20.00
Sted: Venstres Hus i Møllergata 16

Tema: Er det fortsatt behov for likestillingspolitikk?
* Har kvinner og menn like muligheter i Norge i dag? Innledning ved Liv Haug
* Likestilling i det politiske liv, maktstrukturer – formelt og uformelt. Innledning ved Rebekka Borsch
* Internasjonalt likestillingsarbeid. Innledning ved Torild Skogsholm
* Debatt

Kl. 19.00 avholdes separate årsmøter/oppstartsmøter med valg av styrer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**