Klima

Venstre vil gjøre Bergen kommune klimanøytral. Det vil si at utslippene fra kommunal virksomhet skal være lik null gjennom utslippsfri teknologi, utslippskvoter og andre incentiv for utslippsreduksjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

klima

Foto: ukjent

Krever kollektivsatsing i statsbudsjettet
Venstres Erlend Horn er lite imponert over regjeringens storbysatsing.

17 millioner mer til buss og bane
Samferdselsdepartementet har fordelt ekstramillionene Venstre og KrF forhandlet frem med regjeringen. Bergen får 17 av dem til mer buss og bane.

– Nye bussprisar spenner bein under togtilbodet
Neste år vil det kosta 34 kroner å ta buss same kvar ein skal i Hordaland. Venstre-politikar fryktar dei nye prisane vil spenna bein under togtilbodet.

Gjennomslag for Venstre i reklamesaken
Med KrF ute av byrådet, får Venstre gjennomslag for mer restriktive tiltak mot reklame.

Bergenserne er splittet om byreklame
I en ny meningsmåling er bergenserne delt i synet på byromsreklame. Venstre vil ha mer restriktive tiltak inn i saken som vedtas på onsdag.

Nye bommer skal stoppe bilene
To ekstra bomstasjoner i Sandviken vil redusere gjennomgangstrafikken i bydelen, foreslår SV, Byluftlisten og Venstre.

Mer til buss og sykkel i Bergen
Regjeringen bevilger 65 millioner ekstra til kollektivtransport og 10 millioner til sykkel.

Vil ta betalt for elbilparkering
Dårlig idé, mener Venstre.

Mener Flesland-planene er svake
Det er fullstendig bakvendt å lage stra­tegier for å få veksten i flytrafikken til å fortsette, sier gruppe­leder for Venstre i bystyret, Julie An­dersland.

Etterlyser et grønnere Ap
Venstres Erlend Horn skuffet over Aps grønne budsjett.

Bør ikke utvide Flesland uten klimakrav
Erlend Horn (V) mener staten ikke bør bruke en krone på utvidelsen på Flesland.

Vil gi BRBs oljepenger til Fornybarkonferansen
Offshore Week tilhører gårsdagens fossile industri. Offentlige midler skal gå til fornybar energi, og vi vil derfor flytte disse pengene til Fornybarkonferansen, sier Erlend Horn til Bergensavisen.

— Du er velkommen til Bergen, her skal du få stå i kø
Venstre-toppar på Vestlandet reagerer på utspel frå partifelle i Akershus. — Akershus bør lesa Venstre sitt program på nytt!

Rungane krav om utbetring av Bergensbanen
Eit samla Bergen bystyre meiner jernbana har vore stemoderleg behandla. Krev kortare reisetid på Bergensbanen. Julie Andersland frå Venstre meiner Regjeringa har svikta.

Bedre liv uten egen bil
— Vi i Venstre setter stor pris på Bildeleringen, og er glad for at det nå er plassert en bil i Åsane, sier nestleder i Bergen Venstre, Per-Arne Larsen fra Barkaleitet.

Venstre går for midtre trasé
Hordaland Venstre vedtok i dag å støtte valget av en midtre trasé for E39 mellom Aksdal og Bergen.

Grønt investeringsfond
Bergen Venstre vil begynne del- eller nedsalg i offentlig eide selskaper som BIR, BKK og annen eiendom, og bruke det meste av inntektene til å opprette et grønt investeringsfond.

Göteborg reduserte trafikken med 24 %
Innførte rushtidsavgift etter nyttår

Fleslandutvidelse mangler klimaregskap
Julie Andersland i Venstre mener det er betenkelig at Avinor har satt i gang med de store utbyggingsplanene uten å vite hvilke konsekvenser dette får for klimaet.

Uheldig med trafikkøkning
Biltrafikken gjennom sentrumskjernen i Bergen øker, etter flere år med nedgang. Samtidig sliter bergenserne med elendig luft i byen om vinteren.

Stiller spørsmål ved bossmonopol
Venstre er oppgitt over at BIR har monopol på innsamling av husholdningsavfall. De vil ha bosset ut på anbud.

Fnyser av at Høyre-topp er fornærmet over raftoprisvinner
– Nnimmo Bassey er i sin fulle rett til å kritisere miljøpolitikken i Bergen, mener Venstre.

Bergen er en klimasinke
Tina Åsgård skrev i BT 21. oktober om hvordan flertallet i bystyret i Bergen ikke bryr seg om klima og miljø. Åsgård har rett i at flertallet ikke gjør det. SV bommer derimot når de plasserer Venstre blant klimaskeptikerne.

Bergensbanen må på skinner
Et protesttog av bystyrepolitikere dro i går til Oslo for å mase på regjeringen.

Så mye kan vannet stige
Vannstanden i Bergen kan stige med opptil 80 cm i løpet av det neste hundreåret. Venstre vil ha klima høyere på dagsorden.

Utbyggere dropper passivhus uten konsekvenser
Ingen konsekvenser for snuoperasjon på Natlandsmarken.

Nye Flesland dårlig nytt
Byrådet sier ja til firedobling av Flesland lufthavn. Dårlig nytt for klima og miljø, mener Venstre.

Bussene må frem i Bergen Vest
Bussene må frem selv om veiene bygges om, sier Julie Andersland til Bergens Tidende.

Lite miljøvennlig tunnelforslag
APs Harald Schjelderup har lagt frem ideen om å kombinere en fremtidig Arnatunnel med en Ringvei Øst; et forslag som etter sigende skal begrense trafikkbelastningen på Bergen sentrum. Med dette forslaget er Arbeiderpartiet tilbake blant eksospartiene i bystyret.

Heller tog enn fly
Venstre sier nei til utvidelse av Flesland. Partiet mener økt flytrafikk er en trussel både mot miljøet og mot Bergensbanen.

Vil gjeninnføre oljepant
Venstre vil gjeninnføre panteordningen for oljefyrer for å få bort de forurensende varmekildene fra Fana.

Sier nei til godsterminalmillioner
Venstre vil ikke bruke 600 millioner på en midlertidig opprusting av godsterminalen på Nygårdstangen.

Mot bilby i Åsane
Åsane må få et skikkelig løft for å unngå å bli en bilby, sier Venstres Julie Andersland til BA onsdag.

Lærdommen fra Montreal

Da verden var i ferd med å ødelegge ozonlaget, tok både enkeltmennesker og verdenssamfunnet ansvar for å hindre katastrofe. Det kan vi gjøre igjen.

BIR er for dårlig på kildesortering
Venstres Julie Andersland er oppgitt over BIR, som hun mener er for dårlig på kildesortering.

Alle hindringer mot køpris ryddet av veien
Regjeringen kommer med ny lovendring som kan øke bompengene på dager med lav luftkvalitet.

Trafikkveksten må tas kollektivt
Venstre har helt klare prioriteringer i samferdselspolitikken. Det viktigste samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene.

Venstres innlegg i bompengedebatten
Julie Andersland beklager at byrådet ikke kan imøtekomme Venstres miljøkrav til Bergensprogrammet.

Venstre-nei til bompengepakke
Byrådet går ikke med på Venstres miljøkrav. Derfor blir det ingen avtale om videreføring av Bergensprogrammet.

Bergensbanen må prioriteres
Ved investeringer på 50 milliarder kroner kan vi få en bane mellom Oslo og Bergen som bruker ned mot fire timer. Det er konkurransedyktig med fly, og gir mer miljø for pengene.

Høyhastighetstog er viktigere enn større flyplass
Venstre støtter Naturvernforbundet i sin skepsis til utvidelse av Bergen lufthavn Flesland.

Kan Venstre sikre 550 millioner til bedre buss og bane?

Fylkeskommunen og byrådet har lagt frem en plan som skal gi Bergen 550 milloner i belønningsmidler. Venstre har fremforhandlet en pakke som sikrer disse inntektene.

Venstre skal tale miljøets sak
Som byens største miljøparti vil vi i Venstre være premissleverandør i miljøpolitikken de neste fire årene.

Vil ha Meat Free Monday i Bergen
Idag må vegetarianere og veganere som er beboere på institusjoner og som bruker Bergen kommunes kafeterier særskilt be om å få servert vegetar/veganermat. Venstre mener dette prinsippet bør speilvennes én dag i uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**