Hvor vil Drammen?

Høstens store valgvinner i Drammen, Høyre, vant valget med å se tilbake. Gjennom valgkampen har jeg ikke lest eller hørt en eneste setning fra det hold som peker fremover og som lyser av fremtidsvisjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sundland i Drammen planområde

Foto: Drammen kommune

De andre store partiene i Drammen er desverre ikke hakket bedre. Hvordan kan det ha seg at et parti som kun snakker om hva som er gjort kan få rent flertall i et bystyre? Sannheten er vel at folk er fornøyd med mye av det som er gjort. Det er jeg også.

Kloke hoder
Det betyr derimot ikke at jeg mener Drammen har lykkes med sine ambisjoner. Drammens byutvikling er iferd med å stagnere. Tilflytningen til byen avtar og det bygges ikke nye boliger. Byen har ikke lykkes med å transformere arealkrevende logistikknæring til kunnskapsbasert næring og nye boliger. De nye kloke hodene som Drammen ønsket å lokke til seg med sitt omdømmeprosjekt har ikke flyttet til byen. Drammen har fortsatt en befolkning som er lavere utdannet og tjener mindre enn gjennomsnittet i Buskerud. Drammen har store sosiale utfordringer og på noen fellt, større enn sammenlignbare byer.

Drammen havn

Foto: Ståle Sørensen

Parkering
Drammen har flyttet gjennomfartstrafikken ut av byen og gjennom tunneler, men trafikken er tilbake i like stort omfang i form av lokal trafikk.
Drammen har ikke bygget opp gode nok kollektivløsninger og trafikken i byen øker mer enn i andre tilsvarende byer. Drammen har pusset opp sentrum, men utarmet sentrumshandelen ved å tillate utbygging av et parkeringsparadis på Gulskogensenteret. Hvilken logikk ligger det i å kreve 22 kroner i timen for parkering i sentrum samtidig som kommunen legger til rette for enorme områder for handel og flateparkering av biler på Åssiden og Gulskogen?
Bystyret i Drammen åpner for å rive flere kvartaler med verneverdige hus for å bygge sykehus, samtidig ligger et enormt område på Sundland brakk. Hvilken fornuft er et slikt vedtak bygget på?

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

Utstilling på Sundland
En utstilling er satt opp på Sundland for å gi styrende politikere den inspirasjon og de visjoner de ikke hadde for byen før valget. En utstilling som preges av den samme vrangforestilling av Drammen. Kartene både fra arkitekter og kommunen stopper ved Holmenbrua og Gulskogen. Man ber publikum tegne inn sine visjoner for fremtiden i kartene, men publikum skal tydligvis ikke ha visjoner for Tangen, Rundtom, Fjellsbyen eller Kjøsterud?

Bydelene
Arkitektenes visjoner for Drammen er den samme rundansen rundt sentrum, uten å se at sentrum aldri vil fungere dersom vi ikke setter den i relasjon til hva som skjer i bydelene. Det hjelper lite med "voksmuseum" og "LA Boulevard" i Drammen sentrum som et av forslagene indikerer, dersom unger i bydelene ikke har fortau å gå på til skolen. Det blir ikke et "multinasjonalt vibrerende, spennende matmarked" på Strømsø dersom kommunen fortsetter å utvide handelsvirksomhet med gratisparkering på Gulskogen og Åssiden.

Førstekandidatene med modell av Drammen havn

Foto: Torbjørn Tandberg

Fjordbyen
Hvor er visjonene for Fjordbyen Drammen? Den historiske sjøfartsbyen Drammen har klart det mesterstykket det er å vende ryggen mot fjorden og omskape seg selv til en innlandsby. Plansjene på Sundland vitner om at hverken de inviterte arkitektene eller kommunen selv ønsker å gjøre noe med dette i nær fremtid.

Surmaget kritikk?
Dette ble kanskje litt surmaget kritikk, men det er nødvendig. Når man blir for full av egen selvtilfredshet så slutter man å skjerpe seg. Drammen må skjerpe seg! Det var det som var suksessoppskriften forrige gangen byen løftet seg etter håret og gjorde et byutviklingsløft. Vi må løfte oss etter håret en gang til, for jobben er ikke gjort og vi har skarp konkurranse.
Vi har svært mye å glede oss over i Drammen og kommunens avtale med jernbaneverket om fremtidig omdisponering av sentrumsnære tomter er svært gledelig og en mulig start på en helt ny byutvikling.
Men selvom mye er bra hjelper det ikke å hvile på sine laubær, man må ha guts og stå på videre.

Vi trenger politikere med både guts og visjoner. Har vi det?

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**