Oslolufta må bli bedre!

Hvert år er det dager der luftkvaliteten er så dårlig at det forringer livskvaliteten til mange, og forekomst av astma og allergi hos barn og unge er høy. Oslo Venstre er bekymret for luftkvaliteten og ønsker en sterkere innsats for å forbedre lufta, og dermed sikre at Oslo oppfyller nasjonale krav og EU-krav knyttet til luftforurensning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsrapport fra Bymiljøetaten viser at tiltak som er iverksatt for å redusere svevestøv har effekt, mens utslipp av nitrogendioksider øker. Hovedårsaken til de økte utslippene er regjeringens såkalte "miljøbilrabatt" for dieselbiler der formålet var å redusere CO2-utslipp, men der lokal luftforurensning ble oversett.

Hvert år er det dager der luftkvaliteten er så dårlig at det forringer livskvaliteten til mange, og forekomst av astma og allergi hos barn og unge er høy. Oslo Venstre er bekymret for luftkvaliteten og ønsker en sterkere innsats for å forbedre lufta, og dermed sikre at Oslo oppfyller nasjonale krav og EU-krav knyttet til luftforurensning.

For å sikre god luftkvalitet er det nødvendig med langsiktige tiltak. Det viktigste er derfor å forsterke satsingen på kollektivtransport slik at mer og mer av transporten foregår kollektivt. Oslo Venstre vil derfor at minst 50 prosent av midlene i Oslopakke 3 skal gå til miljøtiltak og bedre kollektivtransport.

T-baneprosjektet "Lørensvingen" vil legge til rette for at hele T-banesystemet kan utnyttes bedre: Avgangene på linje 5 til Vestli vil fordeles i begge retninger på Ringen, og dermed frigjøres kapasitet i sentrumstunellen til økt kapasitet på alle T-banens linjer. Oslo må også anskaffe nye trikker, noe som forutsetter at det gjøres investeringer i skinnegang for å redusere slitasjen på vognmateriellet. Trikk til Tonsenhagen er et viktig prosjekt for å skape økt kapasitet på det som i dag fungerer som en busslinje på strekningen. Det er også helt nødvendig å få skinnegående bane til Fornebo. Flere alternativer for forbindelse under Oslo bør utredes. På utsatte steder der grenseverdier for luftkvalitet overskrides, som E18-Frognerstranda, bør vei legges i tunnel.

På kort sikt er det nødvendig med akutte tiltak. Venstre vil beholde miljøfartsgrense og piggdekkavgift som sesongtiltak. Samtidig vil Oslo Venstre be byrådet forby gjennomkjøring av tungtransport samt begrense dieselkjøretøy på spesifikke dager der faren for overskridelse av grenseverdiene for luftkvalitet er stor.

Oslo Venstre vil:
at minst 50 prosent av midlene i Oslopakke 3 skal gå til bedre kollektivtransport
realisere T-bane prosjektet "Lørensvingen"
oppgradere skinnegang
etablere trikk til Tonsenhagen
etablere skinnegående bane til Fornebo
beholde miljøfartsgrense og piggdekkavgift
forby gjennomkjøring av tungtransport på begrense dieselkjøretøy på utsatte dager

Uttalelsen ble vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 19. januar.
Kontakt: Oslo Venstre på tlf 22404373 eller epost [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**