Se skissene til det nye kommunehuset

Kjært barn har mange navn. Her kan du se hvordan Hurums nye administrasjonsbygg / kommunehus / rådhus i Sætre blir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Hurum kommune samler administrasjonen i nytt bygg.

Hurum kommune samler administrasjonen i nytt bygg.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Slik blir det:
Front fasade, kommunehus

Perspektiv sett fra Sætreelva

Oversiktsperspektiv

Dette skal bygget romme
I første etasje i det nye administrasjonsbygget finner du NAV og Servicetorget.

Servicetorget skal være kommunens forlengede arm til innbyggerne og bidra til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle. Servicetorget tar imot deg når du kommer til administrasjonsbygget. Der får du informasjon om kommunen og om offentlige tjenester. Du får også søknadsskjema, brosjyrer og oversikter over regelverk med mer. Du får hjelp til å finne den avdelingen og personen du søker.

Andre etasje rommer mellom annet kombinert kommunestyresal og kultursal med teleskopamfi, mens formannskapssal ligger i tredje etasje. Det blir naturlig nok mange kontorer i bygget.

Det er nå bestemt at også Plan- og bygg flytter til Sætre. Det gamle bankbygget fortsetter å være en frittstående del av kommunehuset. Der vil det skje en viss oppgradering for å tilpasse nye behov, mellom annet siden skoletannlegen flytter dit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**