– På tide å komme i gang med kommunikasjonsstrategien

– Det er på tide å komme i gang med kommunikasjonsstrategien for Råde kommune, mener Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng. – Vi kan diskutere innholdet opp og i mente, men en slik strategi vil uansett bli til på veien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng

Den mye omtalte kommunikasjonsstrategien gikk på en smell da rådmannen bestemte seg for å stenge Råde kommunes Facebook-side i 15.juli i fjor sommer. – Jeg mener det har blitt lagt for mye vekt på Facebook i denne saken. Facebook vil være en viktig del av kommunkasjonen til kommunen fremover, men vi skal ikke tror at verden står og faller på nettopp Facebook.

Lang prosess
Kommunikasjonsstrategisaken har versert i kommunestyret siden 2010, og nå mener Lilleng det er i på tide å gjøre et vedtak i saken. – En slik kommunikasjonsstrategi vil aldri bli 100% fordi verden er i stadig endring. Derfor bør vi vedta den utgaven vi har fått forelagt, og så utvikle den etterhvert.

Lilleng mener APs Kjell Løkke hadde et godt forslag i Formannskapet hvor han forslo at planen skal rulleres allerede i 2013. – Det er mye som kan legges inn i en slik strategi, men administrasjonens forslag er et godt nok utgangspunkt. Jeg savner mer fokus på de enkle kommunikasjonsstrategiene som å være tilgjengelig og å ta telefonen og hvordan man skal møte publikum, men det får vi ta etterhvert ellers kommer vi aldri i gang, konstaterer Lilleng

Pengebruk
Lilleng vil likevel ta opp enkelte sider ved kommunikasjonsstrategien. – Jeg er litt skeptisk tid tidsbruken det er lagt opp til i denne strategien. At det skal være nødvendig å sette av for eksempel 20-50% stilling for Facebook-siden og 5% til Twitter-administrasjon mener jeg er å vektlegge dette altfor mye. Hvor disse stillingsbrøkene skal tas fra står det ikke noe om, det er det litt greit å vite før man sier endelig ja, avslutter Lilleng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**