Råde Venstre krever jord- og sjøkabel

Råde Venstre krever jord- og/eller sjøkabler dersom Hafslund Nett AS og/eller Statnett SF skal legge sine kraftledninger gjennom Råde kommune. – Disse kraftledningene vil ha en enorm innvirkning på Råde kommune dersom de ikke legges som jord- eller sjøkabler. Derfor må de holdes i bakken eller legges i sjøen, krever Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kraftlinjer Stord Luftspenn luftlinjer Kraft monstermaster

Foto: Rogaland Venstre

Kommunestyret skal torsdag behandle Råde kommunes høringsuttalelse til disse kraftkablene som snart skal bygges. – Vi har ingen som helst problem med å se at vi trenger nye kraftledninger i Norge. Dagens strømforsyningssystem er for sårbart og behovet for fornying er akutt, forklarer Lilleng. – Men de foreslåtte trassene vil ødelegge for masse i kommunen vår, så her må vi protestere høylytt!

Innsigelser og akseptable løsninger
– Vi i Venstre mener at Råde kommune må kreve at linjene gjennom Råde må legges i jorda eller utenom Råde i sjøen. Luftkabler vil ikke bare ødelegge kulturlandskapet, de vil også kunne ødelegge for mange av utviklingsmulighetene vi har i Råde, fortsetter Lilleng. Spesielt vil Missingmyr og Strømnesåsen bli skadelidende. Disse områdene vil ødelegges både for nyetablering av næring og bostedsområder. Luftkabler vil i tillegg forringe verdien på eksisterende boliger, avslutter Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**