Den framtidige skolen i Larvik trenger et tydelig Venstre!

Ordene tilhører Melissa Seierstad og kom i et møte og samtale med henne som nyvalgt politisk nestleder i Larvik Venstre. Melissa er utdannet førskolelærer og arbeider til daglig i Sjøparken Kanvas-barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Melissa Seierstad

Melissa Seierstad
Foto: Line Loholt

Gratulerer med valget! Flott at du ville bli politisk nestleder.

– Du er opptatt av barns oppvekstvilkår og hvordan skolen skal utformes for framtiden. Kunne du redegjøre litt for dine tanker og meninger i den forbindelse?

"Larvik-skolen er i "støpeskjeen". Planleggingen har etter min mening et hovedfokus på finansiering og organisering av bygninger. Jeg er stolt av Larvik Venstre som har gitt et løfte om å stå for en investering i skolen, i barna og i framtiden.

Venstrefolk våger samtidig å reflektere over skolen i et etisk perspektiv. Skoleutviklingen skal tilrettelegges for at barn kan være aktivt involvert i å skape sin egen kunnskap der mangfoldet er anerkjent.

Vi må vise barna og meningene deres respekt. Da kommer de overraskende, uventede og morsomme løsningene. Min erfaring er at barn tenker andre tanker, de sier andre ting og de er ikke bundet av tradisjoner. Nettopp fordi barn har viktige meninger og vågale stemmer, er barn kanskje de viktigste brukerne av det vi bygger og former – nå og i framtiden."

Hva er dine forventninger til skolens bidrag som læringsarena? —

"Skolen og barnet kan agere sammen som en del av dannelsesprosessen. Det er viktig at barnet som individ og subjekt ivaretas. Venstre spør seg om dette skjer i tilstrekkelig grad i dagens skole; når læring i stor grad blir sikret av fasit og tester?

Barn vil ha luft og lys, rom og bevegelse for å utfolde begeistring og spontanitet. Det er flott at Venstre har satt på dagsorden spørsmålet om hvordan skolen skal fortsette som kunnskapsinstitusjon, ja, etter mitt syn en helt uunngåelig problemstilling.

På denne måten sikrer vi det framtidige Larvik-samfunnet – et fellesskap som vil bidra, et fellesskap som er seg bevisst at vi er avhengig av hverandre", avslutter en engasjert Melissa Seierstad – Venstres nye politiske nestleder i Larvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**