Klart for nytt medlemsmøte i Risør Venstre

Bystyremøte avholdes 23. februar og som vanlig er det medlemsmøte i Risør Venstre den forutgående mandagen, dvs. 20. februar kl 17.30 – 19.00 på kommunehuset. Det blir fellesmøtet mellom de borgerlige partier fra kl 19 – her blir det som vanlig fokus på bystyresakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Vi håper flest mulig av våre medlemmer, politikere og listekandidater/sympatisører stiller på møtet slik at vi får en god politisk debatt omkring viktige tema fremover påpeker Dag Jørgen Hveem, leder Risør Venstre

Vi håper flest mulig av våre medlemmer, politikere og listekandidater/sympatisører stiller på møtet slik at vi får en god politisk debatt omkring viktige tema fremover påpeker Dag Jørgen Hveem, leder Risør Venstre
Foto: Runar Nes

Foruten bystyresakene behandler vi (først) spørsmålet om Risør Venstre skal gi sin tilslutning til at det stilles identiske stortingslister i de to Agder-fylkene ved 2013-valget. Skulle det vise seg at et flertall førstkommende mandag ønsker å utsette saken for å få tid til en grundigere vurdering, vil det være mulig å foreslå dette.

Her er vedtaket i saken fra Fylkesårsmøtet i Agder Venstre (4. februar 2012):

“Nominasjonsnemndene i Aust-Agder og Vest-Agder Venstre gis følgende mandat:
1. Å arbeide i fellesskap som en nominasjonsnemnd for at det stilles lik Venstreliste i begge fylker til stortingsvalget i 2013, med tilnærmet likt antall kandidater fra begge fylker.
2. Å avklare innen 01.04.12 om det er tilstrekkelig støtte i lokallagene for en slik liste og å drøfte dette med fylkesstyret.
3. Å videre gjennomføre en åpen nominasjonsprosess til en eller to valglister der alle medlemmer, og de utenfor partiet som ønsker det, får anledning til å uttale seg om kandidatene.
4. Å komme med en innstilling til liste eller lister senest en måned før nominasjonsmøtet.
Saken ble første gang tatt opp som orienteringssak på styremøte i desember 2011. Den kom til behandling på styremøte i januar 2012”

Velkommen – håper å se mange av dere.

Hilsen Dag Jørgen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**