Venstre vil verne den brannherjede skogen

Torsdag avgjøres om og hvor mye av den brannherjede skogen sør i Råde det er som skal fredes. Partiene i Råde er delte i denne saken, men Råde Venstres Rune Aae er ikke i tvil: – Her må det vernes, hvis ikke gjør vi ikke jobben vår som forvaltere av naturen i Råde!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Her må det vernes, hvis ikke gjør vi ikke jobben vår som forvaltere av naturen i Råde, sier Rune Aae

– Her må det vernes, hvis ikke gjør vi ikke jobben vår som forvaltere av naturen i Råde, sier Rune Aae
Foto: Privat

Striden står om man skal verne noe i det hele tatt, og eventuellt hvor mange av de tre aktuelle teigene man skal verne. Aae, som til vanlig jobber som biolog på Høgskolen i Østfold, er krystalklar på at det ikke holder å bare verne teig 1 slik skogbrukssjef for Råde/Rygge/Moss Bjørn Pettersen har signalisert.
– Det å foreslå å bare verne teig 1 viser at man ikke har forstått vilken betydning et referanseområde har i denne sammenhengen. Et forstlig (skogsbruksfaglig) skjøttet område har en helt annen sammensetning av arter og små økosystemer enn et urørt område. Skal teig 2 ha verdi som referanseområde for et gjengroende og urørt brannflateområde, må selvfølgelig også teig 2 forbli urørt, ellers faller jo verdien som referanseområde helt bort, forklarer Venstres varamedlem til Utvalg for Teknikk.

Må tenke langsiktig
Rune Aae kan ikke understreke nok at man må tenke langsiktig i en slik sak.
– Målet på svært lang sikt – 100 år og mer – er jo at begge områdene skal få urskogspreg, hvilket er og har blitt en sjelden naturtype i ytre deler av Østfold, forteller Aae. – Dette er også Rådes første skogsreservat, og som undervisningsområde for Tomb vgs og andre nærliggende skoler vil dette ha uvurderlig verdi. Teig 2 har jo også blitt klassifisert som et to-stjerners område, hvilket i seg selv er grunn nok for vern – uavhengig av teig 1. Således har teig 2 en egenverdi som verneområde, noe som vil bli ødelagt ved vanlig skogsskjøtsel slik skogbrukssjefen ønsker.

Attraktivt friområde for nybygging
Aae mener at et annen viktig moment er at disse områdene etterhvert vil utgjøre et stort og flott sammenhengende område som friareal for fremtidige generasjoner.
– Et slik verneområde vil stå imot utbygging og omdisponering i all framtid, og vil således kunne medføre at mange tiltrekkes området til bruk i forsknings-, utdannings-, og rekreasjonsformål. Skulle også kommunen på lang sikt åpne for utbygging i denne delen av kommunen, vil dette området være et meget attraktivt friareal for lokalomgivelsene.

Skogsreservat
Aae forteller at Råde nå har en unik mulighet til å få sitt eget skogsreservat.
– Får Råde sitt eget skogsreservat anser jeg det som et kvalitetsstempel på en miljøbevisst kommune. De andre kommunene rundt oss har allerede tilsvarende vernet skog, med unntak av brannskadet skog, og med de brannskadete områdene i tillegg, vil dette bli et meget viktig verneområde også i nasjonal sammenheng. Jeg håper Råde kommunestyre skjønner sin besøkelsestid og verner dette området for all fremtid, avslutter Aae.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**