Alle var positive, men ikke flertallet!

Selv om naboer og velforening var positive til fradeling/salg av kommunalt areal i Vestlia på Akland fremmet rådmannen en negativ innstilling. Stian Lund (V) fremmet forslag om å gi søkeren et positivt vedtak, men med stemmene fra AP og Rødt ble det avslag med 4 mot 3 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dermed fortsetter 4 mot 3 vedtakene som dagens posisjon i forrige bystyreperiode var så negative mot, men nå med motsatt fortegn. Underlig hvor fort ting kan skje etter et valg!

Fra formannskapets møtereferat sakser vi:

Stian Lund, V, fremmet følgende forslag:
Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner fradeling/salg av tilleggsareal fra kommunens eiendom gnr.56, bnr.76 i Vestlia som omsøkt, jfr. situasjonskart datert 09.08.2011 TAG.

Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Stian Lunds forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Resultat:
økeren fikk avslag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**