Avvikler avtalen med AAKs og Risør Museum i sin nåværende form

En samlet Nærings- og kultukomité fulgte rådmannens innstilling og gikk inn for at avtalen mellom AAKs og Risør Museum avvikles i sin nåværende form i 2012. En naturlig oppfølging av at kommunen i 2012 fjernet tilskuddet på 200.000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Ronald Ramberg er styreleder i stiftelsen Risør Museum

Ronald Ramberg er styreleder i stiftelsen Risør Museum
Foto: Jan Einar Henriksen

Fra saksreferatet sakser vi;
Avtalen mellom AAks og Risør Museum avvikles i sin nåværende form i 2012. Det inngås en intensjonsavtale om å utvikle et nytt konsept med virkning fra 01.01.2013. Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe med hensikt å utvikle et nytt konsept for Risør Museum.
Nærings- og kulturkomitéen vil ha politisk involvering i dette strategiske arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**