Får vi omsider ny båttransport i Risørs skjærgård?

Frode Hansen fra Sørlandske Maritime AS orienterte forleden Nærings- og kulturkomiteen om mulighetene for båttilbud i skjærgården. Med dette som utgangspunkt blir det laget en sak for drøfting og vi håper det gir et positivt resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Risør Venstre gikk høsten 2011 til valg med bl.a. følgende punkt: å gjenopprette baderute- og taxibåttilbud og ser svært positivt på at dette nå blir fulgt opp politisk og administrativt.

Fra møtereferatet sakser vi:
Frode Hansen fra Sørlandske Maritime AS orienterte om en mulig utvidelse av båttilbudet i Risørskjærgården, og hva de økonomiske konsekvensene av en slik utvikling ville være.
På bakgrunn av orienteringen blir det laget en drøftingssak om utvidelse av båttilbudet i Risørskjærgården, jmf punkt 2 under Enhet for plan og utvikling i kommunens Handlingsprogram 2011 — 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**