Fokus på velkomstpakker!

I Risør Venstres valgbrosjyre for 2011-15 står det bl.a.: Risør Venstre vil øke kvaliteten på kommunale tjenester, blant annet gjennom: “velkomstpakker” og offensiv markedsføring overfor potensielle innflyttere. Det er derfor hyggelig at Nærings- og kulturkomiteen nylig satte fokus på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Maria Aspesæter ble bedt om å utrede ulike konseptforslag

Maria Aspesæter ble bedt om å utrede ulike konseptforslag
Foto: Runar Nes

Fra saksreferatet sakser vi:

Velkomstpakke
InWhite ved Maria Aspesæter ble bedt om å utrede ulike konseptforslag på hvordan en oppgradering av Risør kommunes velkomstpakke kan gjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**