Skilting ved E18

Risør Venstre har ved flere anledninger pekt på behovet for bedre skilting langs E18 ved avkjøringen til Risør. det er derfor svært positivt at Nærings- og kulturkomiteen nå ber administrasjon om å ha fokus på dette arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra referatet sakser vi:
Nærings- og kulturkomitéen ber om at administrasjonen har fokus på dette arbeidet og at det arbeides for å få på plass severdighetsskiltene på E18 før sommeren 2012.

Det er Risør Venstres ønske at man samtidig ser på en helhetlig skiltplan, slik at vi får oppdaterte og moderne skilt ved avkjøringen til Risør slik vi ser det andre steder langs E18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**