Skole med fokus på Design og Innovasjon!

Administrasjon arbeider videre med plan om å etablere Skagerrak folkehøyskole i Risør og arbeider nå med å fremme en søknad om midler til et forprosjekt for å etablere en skole med fokus på Design og Innovasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra sakskartet sakser vi:
Skagerrak folkehøgskole
Administrasjonen har hatt et svært positivt møte med Næringssjef i Aust-Agder fylke, Wenche Fresvik, og arbeider med å fremme en søknad om midler til et forprosjekt for å få etablert en skole med fokus Design og Innovasjon. Søknaden legges frem for komitéen før den sendes til behandling i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**