Meget gode spørsmål fra Koppang Fuglevik (Krf)

Krf-representant Kari Koppang Fuglevik tok opp en rekke forhold rundt reguleringsplanen for Missingmyr boområde del II (Eplehagen) i kommunestyremøtet i Råde torsdag. Hun etterlyste fremdriften rundt gang- og sykkelvei, parkeringsplasser og lekeplasser som utbygger er forpliktet til å igangsette i henhold til reguleringsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre-leder Christian Holstad Lilleng mener dette er meget betimelige spørsmål. – Her har en utbygger ikke fulgt kravene kommunesn har satt for utbygging, og det er veldig bra at Koppang Fuglevik tar opp dette.

 Utbygger følger ikke sine forpliktelser i Missingmyr boområde del II bl.a. mht lekeplass i flg Krf.

Utbygger følger ikke sine forpliktelser i Missingmyr boområde del II bl.a. mht lekeplass i flg Krf.

Sanksjonsmuligheter?
Koppang Fuglevik stilte ikke bare spørsmål rundt fremdriften rundt de reguelringsbestemte tiltaktene, men også hva ordføreren vil foreta seg i saken dersom utbyggeren ikke har igangsatt de tiltakene den var forpliktet, hvilke konsekvenser dette vil ha for kjøpere av nye tomter og om kjøperne av de ledige tomtene blir gjort oppmerksom på at det ikke blir gitt brukstillatelse til boligene før disse betingelsene er oppfylt.

Koppang Fuglevik avsluttet med å spørre om hvilke konsekvenser dette vil få for utbygger. – Hvilke lovlige sanksjonsmuligheter kan Råde kommune benytte overfor en utbygger som ikke følger opp de krav som er satt i reguleringsbestemmelsene?

Godt foreløpig ordførersvar
Selv om ordføreren ikke hadde noen svar der og så var Venstre-leder Holstad Lilleng fornøyd med det foreløpige svaret. – Ordføreren hadde fått spørsmålet såpass sent at han ikke hadde rukket å se på saken, men det at han vil be Rådmannen legge frem en orienteringssak til neste utvalgsmøte for teknikk viser at han tar denne saken med dypeste alvor. Har ikke utbygger oppfylt sine forpliktelser så er dette noe som det må ryddes opp i, avslutter Holstad Lilleng før han igjen berømmer Koppang Fuglevik for gode spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**