Nettbrett til politikerne – nettbrett til elevene til Oppvekt og kultur

Torsdag vedtok politikerne i Råde å bevilge iPad’er til seg selv til høsten. Venstres Christian Holstad Lilleng hadde på forhånd avtalt med noen av de andre partiene om å sende skolenettbrettdelen avsaken til Utvalg for oppvekst og kultur, og fremmet derfor ikke forslaget han hadde fremsatt i Formannskapet om nettbrett til elevene i Rådeskolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 CH Lilleng og de andre Råde-politikerne får nettbrett til høsten.

CH Lilleng og de andre Råde-politikerne får nettbrett til høsten.
Foto: Sissel K Haugen

– Politikk kan til tider være litt innviklet og ofte må man være mere tålmodig enn man håper, forklarer Venstre-lederen.
– Jeg er vel ikke kjent for å være Rådes mest tålmodige person, men når målet kan bli nådd gjennom å være litt utholden så skal jeg klare å holde ut, smiler Lilleng.

Til Utvalg for Oppvest og kultur
Så nå oversender han saken til Utvalg for oppvekst og kultur som antakelig vil behandle saken i sitt mars-møte.
– Jeg har blitt bedt om å forandre ordlyden i forslaget ørlite grann og så fremme det i Oppvekst og kultur slik at det går det politkerne kaller “tjenestevei”. Det er bare minimale forandringer, blant annet at det åpnes for å gjennomføre en prøveperiode før det eventuellt åpnes for alle og at man skal vurdere nøye de pedagogiske muligheter og utfordringer før man gjør et vedtak.

Lilleng forteller samtidig at han har vært i kontakt med noen av de største lærebokforlagene.
– Utviklingen av skolebøker og liknende har kommet mye lengre enn vi tror. De fleste forlagene har allerede sine respektive bøker klare for nettbrett, hvis ikke så har de lovet at de skal være klare til skolestart i høst.

Positivt med nettbrett i kommunestyret
At politikerne har bevilget nettbrett til seg selv mener Lilleng er helt ok.
– Siden kommunen kommer til å spare penger på dette har vi i Venstre ingen problemer med å innføre det for kommunestyret og utvalgene. Det er sikkert noen av oss som er litt skeptiske til denne nye måten å ha sakspapirene på, men som gamleordfører Løkke sa så går verden fremover og det er bare å prøve å henge på så godt man kan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**