Reguleringsplanen for gang- og sykkelstien mellom Tomb og Karlshus endelig klar

– Nå må vi i de ulike Rådepartiene påvirke våre respektive partifeller i Fylkestinget til å vedta denne sårt tiltrengte gang- og sykkelstien mellom Tomb- og Karlshus, sier Venstre-leder Christian Holstad Lilleng etter at kommunestyret har vedtatt reguleringsplanforslaget for gang og sykkelstien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sykkelvei - skilt

Det er mange ulike momenter som blir påvirket av en gang- og sykkelsti, og på strekningen Tomb-Husbakke har reguleringsplanen måttet ta hensyn til både dyrket mark, bekkedrag, trevegetasjon, kollektivholdeplasset og avkjørselsveier. Nå er reguleringsplanen klar, noe som gleder Venstre-lederen stort. – Det er jo livsfarlig for gående og syklende slik det er i dag. Veien er smal og svingete, samtidig som ikke alle biler holder fartsgrensen på 80km/t. En gang- og sykkelsti vil gjøre Tomb-sletta til en sikker vei også for de myke trafikkantene.

Skal påvirke fylkestingspolitikerne
Nå som kommunen har klargjort det de skal går veien videre via Fylkestinget. – Det er fylkestinget som skal avgjøre om det skal bli støtte til bygging av gang- og sykkelstien. Det er mange slike prosjekter på gang rundt omkring i Østfold, men det at vi har reguleringsplanen klar kan gjøre at vi rykker fremover i køen. Lokallagene i Råde har lovet hverandre dyrt og hellig å henge seg på sine respektive fylkestingsgrupper slik at vi trygt kan sende våre barn mellom kommunedelen våre også uten at de må bli kjørt, avslutter Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**