Venstre bekymret for mobbetallene i Råde

Venstre er meget bekymret i forhold til mobbetallene som kommer frem i Råde kommunes Folkehelseprofil for 2012. – Vi ligger langt over resten av landet i 10.klasse som er målt her. Når én blir mobbet så er det én for mye, og når tillegg 29% flere mobbes i 10.klassene i Råde enn i ellers av Norge er det grunn til å rope et høyt varsko, fortviler Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Høye mobbetall i Råde-skolen bekymrer Venstre-leder CH Lilleng.

Høye mobbetall i Råde-skolen bekymrer Venstre-leder CH Lilleng.
Foto: Microsoft

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år Folkehelseprofil for alle landets kommuner, og i år har profilen blitt mer detaljert også på kommunenivå.
– Denne detaljerte oversikten gjør at vi i kommunene får et bedre beslutningsgrunnlag for det kommunale folkehelsearbeidet, forklarer Holstad Lilleng. – Hovedtrekkene viser at vi i stort sett ikke avviker vesentlig fra landsgjennomsnittet, men det viser også områder hvor vi har tydelige avvik negativt.

Utbredt mobbing
Det som bekymrer Råde Venstre-lederen mest er de store mobbetallene som kommer frem.
– Det at vi har mobbere er dessverre ikke til å unngå i et samfunn. Vi må daglig arbeide for å få disse tallene så nærme null som mulig, men når tallene viser at vi har 29% flere som føler seg mobbet i 10.klasse i Råde enn snittet i Norge så må vi sette inn tiltak mot dette.

Lilleng understreker at tallene er fra forrige årskull, men er redd for at en ukultur lett kan spre seg nedover i alderstrinnene.
– Dette må tas ved roten, og vi er nødt til å sette fokus på dette umiddelbart.

Mobbeprogrammet – virker det?
Han håper tallene var en egangsforeteelse, men er spent på de nye tallene som kommer i løpet av våren.
– Rådeskolene jobber jo etter Respekt-programmet, men bedrer ikke tallene seg så må man ta en evaluering i forhold til om dette programmet virker eller ei og om man må sette inn andre tiltak i stedet, avslutter Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**