Miljø i fokus for valg av sykehustomt

Årsmøtet i Buskerud Venstre har vedtatt en uttalelse som sier at miljø skal ligge i grunn ved valg av sykehustomt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Buskerud Venstre sier klart i fra at når sykehuset skal bygges må vi tenke miljø. Gangavstand til jernbane er i den sammenheng veldig viktig. Andre punkter er hensyn til pasienter og ansatte i byggeprosess, hensyn til kulturminner og sist (men veldig viktig) hensyn til kostnader.

Uttalelsen vekstlegger videre bevaring av lokalsykehus, med klart definerte oppgaver. Sjukestugu på Ål er i den sammenheng viktig i Buskeruds helseinfrastruktur.

Venstre etterspør en nasjonal plan for sykehus, som kan skape en bærekraftig infrastruktur for helse-Norge. Dette er viktig ved bygging av regionale sykehus og ved planlegging av lokale medisinske sentre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**