Stopp utsendelsen av asylbarn og la statsløse leve normale liv

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 19. februar 2012.
Oslo Venstre mener at alle mennesker skal ha rett til trygghet, forutsigbare liv og grunnleggende humanitære rettigheter. Vi ber regjeringen gjennomføre en regularisering for statsløse i Norge, slik at Oslo får muligheten til å sikre disse rettighetene for våre innbyggere. Oslo Venstre vil også at barns beste skal ha forrang foran såkalte innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid skal gis oppholdstillatelse, sammen med medfølgende familie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Regjeringen varslet høsten 2010 at de vil gjennomgå hele asylpolitikken for barn, og at det vil komme endringer i politikken overfor barna som har bodd lenge i Norge. Stortingsmeldingen var varslet i februar 2011. Den har allerede blitt utsatt flere ganger. Samtidig gjennomfører regjeringen opptrappet tvangsreturnering av barn, i stedet for å vente til det nye regelverket er på plass. Blant annet returneres barn til flere land som FNs høykommisær for flyktninger fraråder retur til. FNs komité for barns rettigheter har uttrykt bekymring for om barns rettigheter blir ivaretatt og tatt hensyn til i utvisningssaker som gjelder barns foreldre.

400 barn venter nå i håp om at den varslede gjennomgangen vil åpne for at de kan bli boende i Norge. Mange av disse barn har bodd hele eller store deler av livet sitt i Norge og har ingen andre hjemland. Av disse barna er det mange som har saker som vil kunne omfattes av de varslede regelverksendringer.

I Norge antas det å være over 600 statsløse mennesker, der de fleste har lovlig opphold, mens andre lever som statsløse ureturnerbare asylsøkere på utsiden av samfunnet. Mange statsløse som bor illegalt i Norge har ikke en stat de kan dra til. Statsløse mennesker framstår som den mest utsatte og mest sårbare gruppen i internasjonale relasjoner i dag.

Oslo Venstre:
– ber regjeringen gjennomføre en regularisering for statsløse i Norge, blant annet slik at de kan arbeide lovlig og betale skatt
– vil at barns beste skal ha forrang foran såkalte innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid skal gis oppholdstillatelse, sammen med medfølgende familie.
– vil jobbe aktivt for å få på plass de nødvendige lovendringene
– vil sikre at statsløse ureturnerbare asylsøkere bosatt her mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp
– mener regelverket må ta hensyn til barnets beste i utvisningssaker som gjelder barnas foreldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**