Fornyelse og kontinuitet i styret!

Larvik Venstre har nylig hatt årsmøte og Trygve Storrønningen ble valgt til ny leder. Han har for øvrig fungert i dette vervet det siste halve året. Han etterfølger Trond Kvasjord som nå har gått inn som vara til styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Øvrige medlemmer i styret er: Melissa Seierstad (politisk nestleder), Jan Kulland (organisatorisk nestleder), Karin S. Frøyd (sekretær), Simen Barth Aares (kasserer), Målfrid Vogt og Per-Olaf Skoglund Røed (styremedlemmer). Vararepresentanter: Steinar Hansen, Trond Kvasjord, Rahim Marke og Einar Klepaker.

Jan Villum (gruppeleder i kommunestyret) og Adrian Salihu (Larvik Unge Venstre) er assosierte medlemmer av styret.

Larvik Venstres styre 2012

Foto: Tony Medeiros

Fra venstre: Trond Kvasjord, Målfrid Vogt, Melissa Seierstad, Trygve Storrønningen, Simen Barth Aares, Karin Frøyd, Jan Kulland og Per-Olaf Skoglund Røed.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**