Medlemsseminar — Venstre for framtida. Framtida for Venstre!

I mars 2012 handler vårt medlemsseminar om veien videre for Sandefjord Venstre. Vi har kalt temaet “Venstre for framtida! Framtida for Venstre”. Seminaret blir avholdt på personalrommet på Breidablikk ungdomsskole mandag 12. mars kl 17.30-21.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valgresultatet. Hvordan gikk det egentlig ved 2011-valget?
Hva ble konsekvensene av valget?

Leif Runar Forsth

Leif Runar Forsth
Foto: Privat

Veien videre. Valget markerer startskuddet for fire nye år med viktig arbeid i lokalpolitikken. Hvordan forbereder Sandefjord Venstre seg til den? Hva mener du er viktig for Venstre framover?

Sandefjord Venstre ønsker å utvikle organisasjonen videre. Derfor inviterer vi til dette seminaret som vi håper vil styrke partiet organisatorisk og politisk. Seminaret vil garantert også gi ny giv og inspirasjon for den enkelte!

Foredrag — prosesser — refleksjon — samtaler.
Et arbeidsseminar der vi bruker moderne kreative prosesser sammen med tradisjonelle samtaler og diskusjoner. Vi vil også lære arbeidsmåter og prinsipper vi kan bruke videre.

Temaer:
Seminaret vil ta for seg temaer som:
Hvilke trender vil prege samfunnets utvikling i tiår framover?
Hvilke trekk preger menneskets drømmesamfunn?
Hvordan stemmer Venstres program overens med dette?
Hva kan og bør vi gjøre framover (konkretisering i lokallaget, de forskjellige verv og for de forskjellige medlemmene)?
Hvordan kommuniserer mennesker godt med hverandre ansikt til ansikt?

Veien videre.
Seminaret skal munne ut i:
Hva gjør jeg videre?
Hva gjør vi videre? (som lokallag/styre/medlem)

Seminarleder Leif Runar Forsth vil lede oss gjennom seminaret. Han var i sin ungdom leder av Sandefjord Unge Venstre, og han har seinere vært leder av Grorud Venstre i Oslo.

Anne Marie Horntvedt

Anne Marie Horntvedt

Han arbeider med utvikling av organisasjoner og mennesker, spesielt lederutvikling.
Se www.kreativtnorge.no, www.ipo.no og www.humanagement.no

Servering:
Styret sørger for bevertning idet vi ordner litt på kjøkkenet.

Påmelding innen fredag 9. mars til:
Anne Marie Horntvedt
[email protected]
Tlf. 930 99 243

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**