Nasjonal Turistvei

Uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I år åpner Nasjonal turistveg Andøy. Den bør vi alle være stolte av. Vestsida har unik natur i møtet mellom hav og land. Desto viktigere er det at vi privatpersoner, næringslivet og ikke minst kommunale myndigheter er vårt ansvar bevisst og tar vare på dette. Vesntre foreslår at kommunen og Nasjonal turistveg sammen ser på hele strekningen, med hensikt å peke på forhold som bør utbedres. Venstre mener i tillegg at hele turistvegen må omfattes av den årlige ryddeaksjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**