Nytt styre i Sandefjord Venstre

Sandefjord Venstre hadde nylig årsmøte, og det ble avholdt på Primo Piano. Tor Homleid fratrådte som leder av Sandefjord Venstre og går også ut av bystyret pga flytting til Oslo. Han ble takket for sin innsats og sitt engasjement gjennom mange år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Følgende nye styre ble valgt:

Leder Anne Marie Horntvedt, politisk nestleder — Karin Virik, organisatorisk nestleder Tormod Stedje Tveit, økonomiansvarlig Dan Syvertsen. Øvrige styremedlemmer er Wenche Girlando, Petter Budt Andresen og Grethe Skjelbred.

Tor Homleid fratrådte som leder av Sandefjord Venstre og går også ut av bystyret pga flytting til Oslo. Han ble takket for sin innsats og sitt engasjement gjennom mange år. Som medlem av Plan- og Bygningsutvalget de siste 4 år har han vært en tydelig og forutsigbar politiker for Sandefjord Venstre, og han har frontet mange viktige saker.

Etter årsmøtet holdt Tone Refsahl – overarkitekt i teknisk etat i Sandefjord kommune — et engasjerende foredrag om byutvikling i Sandefjord de siste årene.

Lokallaget i Sandefjord har fått mange nye medlemmer de siste par årene.

Sandefjord Venstre vil ha fortsatt ha fokus på skolepolitikk, vern av strandsonen, byutvikling og helse og omsorg.

 Fra venstre: Wenche Girlando, Petter Budt Andresen, Anne Marie Horntvedt, Dan Syvertsen, Tormod Stedje Tveit og Grethe Skjelbred

Fra venstre: Wenche Girlando, Petter Budt Andresen, Anne Marie Horntvedt, Dan Syvertsen, Tormod Stedje Tveit og Grethe Skjelbred
Foto: Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**