UMU-møte februar

Under dagens møte i Utvalg for Miljø og Utvikling deltok Gry Charlotte Ljøterud Andersen og Camilla Engene fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gry Charlotte uttalte seg positivt om saken som omhandler Kvarten og det nye museumsbygget. Hun la vekt på steinmurene og den flotte måten parkeringsplassen blir anlagt på, samtidig som at parken ivaretas og kvalitetssikres med plen og sti/gangvei langs Lågen. Les hva Laagendalsposten skriver.

I saken som omhandlet fortetting av en tomt på Raumyr (Raumyrveien 9) foreslo Venstre at eiendommen skulle deles til maksimalt to eneboliger med garasje. Dette forslaget falt mot stemmene fra resten av utvalget(H, Ap, FrP og Sp), som ønsket å godkjenne Rådmannens instilling (3 eneboliger med garasje).

Utvalget fikk også en referatsak til orientering, som omhandlet saksbehandlingsprosessen i “støysonesaken” (dispensasjonsvedtaket for tomter i Kisgruveveien og Ljøterud/Muggerud). Her påpekte vi i Venstre en usaklighet i måten referatet ble lagt frem på, og ytret et ønske om at tonen oss imellom i utvalget, samt ovenfor administrasjonen skal være høflig og saklig, samt bygge på normal folkeskikk.

Til slutt under eventuelt ble det snakket litt om parkeringsplasser på Vestsida(tatt opp av Sp’s Kari Anne Sand), der hun etterlyser tilgjengelige kortidsparkeringsplasser ved Rådhuset og Helsestasjonen, da disse plassene kan virke som opptas over lenger tid, eller er for få i forhold til etterspørselen.
Camilla Engene spurte om P-skive skal tas i bruk, noe rådmannen vurderer.

Dette skrev Laagendalsposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**