Planen for ny bydel på Holmen synes jeg er virkelig flott med et moderne uttrykk

Sitatet stod å lese i Aust Agder Blad 8.2.2010 i et leserinnlegg signert av Sigurd Lindstrøm, og jeg slutter meg til uttalelsen, slik jeg også gjorde det i februar 2010. I august 2010 ble reguleringsplanen for Holmen utbyggingen vedtatt med klart politisk flertall idet hele 28 av bystyrets 30 tilstedeværende representanter stilte seg bak vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Holmen modellen gir et godt inntrykk av bebyggelsen på Holmen

Holmen modellen gir et godt inntrykk av bebyggelsen på Holmen
Foto: Utbygger

Torsdag denne uken skal bystyret ta stilling til en mindre endring av utbyggingsavtalen og i mars 2012 skal bystyret ta stilling til den endelige rammetillatelse for Holmen utbyggingen.

Personlig synes jeg rådmannen burde tatt rammetillatelsen administrativt, men skjønner at han ønsker å kjøre den politisk. Når bystyret i mars 2012 skal ferdigstille den politiske behandlingen av Holmen utbyggingen og gi sin tilslutning til rammesøknaden må det etter min mening skje på en måte som skaper ro omkring utbyggingen fremover.

 Jeg gleder meg til å se Holmen ferdig utbygd og tror det blir veldig bra, Jan Einar Henrikse

Jeg gleder meg til å se Holmen ferdig utbygd og tror det blir veldig bra, Jan Einar Henrikse
Foto: Runar Nes

Omdømme?
En mindre, men høylydt gruppe er uenig i utbyggingen på Holmen og maner til omkamp. Det hevdes også at ingen er positive til utbyggingen og det gis inntrykk av at det var et lite politisk flertall som står bak de tidligere fattede vedtak. Det synes jeg er beklagelig, ikke det at jeg er uenig i debatt, for det skal og må vi ha. Men en repeterende og ensidig negativ monolog etter at alle lovlige og demokratiske vedtak er fattet er bare trist og skadelig for Risørs omdømme!

Flott og moderne uttrykk
Jeg er helt enig med Lindstrøms uttalelser fra 2010 om at planene for en ny bydel på Holmen er virkelig flott og gir et moderne uttrykk.

Samtidig ser jeg at dette handler om følelser og at det er uenighet omkring hva den enkelte synes er fint eller ikke fint. Det hindrer imidlertid ikke det faktum at Risør kommunes øverste politiske organ – bystyret – med et klart politisk flertall i august 2010 sa et rungende og klart JA til reguleringsplan og dermed også avklaringer i form av høyder, flate tak, friareal, lekeplasser, gangareal, båtplasser, næringsareal osv.

Seriøs samarbeidspartner
Skal Risør kommune fremstå som en seriøs samarbeidspartner må det ikke bare skje i festtaler, men også vises i praktisk utøvelse gjennom administrative beslutninger og politiske vedtak. Glem omkamp, tenk positivt og still deg selv spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for at utbyggingen på Holmen skal lykkes?

Unike muligheter
Hva om bystyret i mars diskuterte hvilke unike og positive muligheter utbyggingen av Holmen vil få for Risør fremover? Diskuter hvilken utsmykning vi kan få på Holmen? Hvilke positive aktiviteter vi kan få? Samspillet mellom utbygning og fiskerihavna, fiskebutikken og fiskerimottaket? Hvordan kan vi bruke Holmen som en positiv tilvekst og som igjen kan bidra til å generere ytterligere vekst i Risør? Hvordan kan vi profilere de lange båtbyggertradisjonene fra Holmen? osv

La oss håpe at de to siste politiske vedtakene omkring utbyggingen på Holmen blir enstemmige og at ordføreren avslutter med å ønske utbygger utbygger lykke til med den videre utvikling av Holmen!

Jan Einar Henriksen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**