Tone Pettersen fortsetter som leder i Søgne Venstre

Tone Pettersen fortsetter som leder i Søgne Venstre. Med seg i styret får hun Gordon Øydna og Brytteva Litleré Moi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Protokoll fra årsmøte i Søgne Venstre 30.01.2012

Fylkesleder Heidi Foyn Thomassen deltok på årsmøtet.

1. Valg av dirigent
Thore Tallaksen ble enstemmig valgt til dirigent

2. Årsmelding for arbeidsåret 2011
Årsmeldingen ble opplest og enstemmig bifalt

3. Regnskap for regnskapsåret 2011
Regnskapet viser et overskudd for 2011 på kr 5.597,80. Partiet har en bankbeholdning 31.12.2011 på kr 60.100,15.
Resultatregnskap og balanse ble enstemmig bifalt.

4. Valg
Valg til styre:
Valgkomiteen la fram følgende forslag:
Leder: Tone Pettersen (1 år)
Styremedlem: Brytteva Litleré Moi (2 år)
(Styremedlem Gordon Øydna var ikke på valg)
Varamedlemmer: Petter Hellum og Arild E. Berge
Valgkomiteens forslag ble enstemmig bifalt.
Valgkomite:
Styrets forslag: Tone Pettersen og Gordon Øydna — enstemmig valgt.
Revisor:
Janne Karin Tallaksen — enstemmig valgt.

5. Innkomne forslag
Det var ikke innkommet forslag til årsmøtet.

Søgne, 30.01.2012

Thore Tallaksen
møtesekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**