Vil oppheve blyforbudet på jakt

Venstrepolitikeren Christian Holstad Lilleng vil oppheve blyforbudet på jakt utenfor våtmarkene. —Det er ingen miljøgevinst å snakke om med et slik forbud så dette forbudet bør oppheves, mener Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1.jaunar 2005 ble det innført et forbud mot produksjon, import, eksport, omsetting og bruk av blyhagl. – Dette forbudet ble vedtatt etter manglende faglig grunnlag og det er på tide å endre loven, forklarer Holstad Lilleng

Kveldsstemning ved fjorden, fugler, kyst, fyr

Foto: Finn Dale Iversen

Holstad Lilleng, som selv er jeger, tidligere toppskytter og tidligere landslagstrener i skyting mener det er bred oppslutning og forståelse blant skyttere og jegere for et forbud mot bruk av blyhagl i våtmarksområder hvor det faglige grunnlaget for forbud er godt. – Tilsvarende er det manglende forståelse for totalforbudet mot bruk av blyhagl til annen jakt, fordi det ikke foreligger faglig grunnlag for et slik forbud. Bly er ikke minst et svært egnet haglmateriale, forklarer Lilleng

Endringen i loven bør inneholde et unntak fra totalforbudet for bruk av blyhagl til all jakt utenom våtmarksområder mener Holstad Lilleng. – En slik endring i loven vil berøre kun et mindretall av det totalt antall skutte patroner i løpet av et år, da over 80% av det totale antallet haglpatroner skytes på skytebaner, fortsetter Holstad Lilleng. — Det er i og for seg ikke noe problem å oppheve blyforbudet på banene rundt omkring heller, men jeg har funnet ut i løpet av mine to korte år som politiker at man må være litt taktisk inne i mellom slik at man får vedtatt det mest viktige, smiler Lilleng

Rådyr i hagen i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Et slikt unntak fra totalforbudet vil også bringe Norge mer i takt med restriksjonsnivået for blyhagl i andre land forteller Holstad Lilleng. – Med unntak av Nederland og Danmark er det kun Norge som har et slikt totalforbud i dag. I Sverige reverserte man planene om totalforbud og det er restriksjonsnivået i vårt naboland i øst som bør være en mal for restriksjonsnivået i Norge. Dette fordi svenskene ligger langt fremme i forskning på dette temaet, avslutter Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**