Risør har få lærlingeplasser

Fylkesrådmann Arild Eielsen uttalte under dagens bystyremøte at Risør har 6 lærlinger og at vi i forhold til folketallet har nest lavest dekning av kommunene i Aust-Agder. Samtidig uttalte han at det var flere med bopel i Risør som var i ferd med å avslutte sin utdanning og som godt kunne tenke seg lærlingeplasser i Risør!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Fylkeskommunen: dere må sørge for å gi barna en god skole slik at vi får flinke elever inn i de videregående skolene så skal vi sørge for å bringe de videre!

Fylkeskommunen: dere må sørge for å gi barna en god skole slik at vi får flinke elever inn i de videregående skolene så skal vi sørge for å bringe de videre!
Foto: Lars Ole Røed

Rådmannen kunne også informere at de var inne med flere midler til Risør, bl.a.:
• 200 000 kroner til Moenprosjektet
• 600 000 kroner til Beyond Risør
• 29.500.000 kroner til Fv416 fra frydendal til Østebø
• 12.000.000 kroner til Fv416 fra Østebø til Lindstøl
i tillegg til flere kulturformål mm

Risør Videregående Skole har et budsjett på 31.500.000 kroner og er den største virksomheten fylkeskommunen har i Risør med rundt 50 arbeidsplasser. Vi vil gjennomgå kommende skolestruktur i året som kommer og vil involvere kommunene i dette arbeidet utalte rådmann Eielsen.

Det er ingenting som er så lett å bære med seg som en god opplevelse uttalte fylkesrådmann Bjørnulv S. Lund da han gikk gjennom Aust-Agder Fylkeskommunes plan for 2020 med mulighet til å skape.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**