Vi blir flere – 6899 innbyggere i Risør

Risør fikk en netto befolkningstilvekst i 4. kvartal på 2 innbyggere, og dermed endte Risør opp med 28 innbyggere nye innbyggere om vi ser hele 2011 samlet og det er meget BRA. Økt bosetting var et av Risør Venstres to politiske hovedmål og det føles svært godt at vi har kommet i gang med en positiv utvikling, sier en meget fornøyd Dag Jørgen Hveem, nyvalgt leder i Risør Venstre,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Svært hyggelig med økt bosetting og nå må vi i tillegg få økt fokus på økt næringsutvikling i Risør sier Dag Jørgen Hveem, leder Risør Venstre

Svært hyggelig med økt bosetting og nå må vi i tillegg få økt fokus på økt næringsutvikling i Risør sier Dag Jørgen Hveem, leder Risør Venstre
Foto: Runar Nes

Tallene for siste kvartal er forøvrig slik (med 2011 tall i parantes): Fødte 10 (69), døde 19 (83), netto fødselsoverskudd – 9 (-14), innflytting 83 (330), utflytting 73 (288), nto innflytting 11 (42) og det gir en befolkningsvekst med 2 i 4. kvartal (28 i hele 2011.

Risør kommune har da 6.899 innbyggere pr 1.1.2012.

Selv om vi i Risør Venstre nådde vårt hovedmål om økt bosetting i Risør, er det all grunn til fortsatt å ha fullt fokus på en videre positiv befolkningsutvikling fordi det er elementer i tallmaterialet som gir grunn til bekymring, sier Venstreleder Dag Jørgen Hveem. Netto befolkningsvekst for 2011 er – 14 og det sier oss at det dør flere enn det blir født i Risør og det er svært bekymringsfullt og krever økt fokus fra såvel politikere som administrasjon avslutter Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**