7 forslag til Kløfta-planen

Ullensaker Kommune har den raskest voksende befolkningen i Norge. Dette setter press på våre grøntområder og friarealer. Ullensaker Venstre mener det er viktig med en konstruktiv debatt for å finne ut hvordan Kløfta skal utvikle seg fremover. Derfor har vi utviklet 7 punkter for et bedre Kløfta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1. Trollskogen og de andre Hundremeterskogene
Utbyggere ønsker å bygge ned god landbruksjord og redusere "100-meterskogene" som nå i realiteten knapt er "50-metersskoger".Venstre vil beholde Kløftas landlige preg med tilknytning til landbruk, åpne kulturlandskap og grønne friområder. Barnas Trollskog sør for Bakke bør bestå som i dag.

2. Ferdigstill Bakkedalen nå!

Idrettsparken i Bakkedalen bør fullføres før sommeren 2014.
Vi foreslår at kommunen bruker en liten del av salgsinntekten ved tomtesalget på Jessheim nordøst til å kjøpe idrettsparken fra Kløfta Idrettslag, og lar den ligge som et grøntområde tilgjengelig for alle. Både Høyre og Venstre har foreslått å bevare idrettsbanen. Det er dyrere å bygge en ny skole til de 240 barna i de nye leilighetene på Idrettsplassen enn å la den ligge som grøntområde.

3. Lag grønne traseer.

Kløfta skal øke med 50% mot 2020 —og i denne vekstperioden er det viktig at de få sentrale grøntområdene bevares. Fra idrettsbanen kan et grøntområde strekke seg over Kongsvingerveien (som bør senkes og legges under jorden) til jernbanen, og på andre siden forbi KB mot Bakkedalen.

4. Gi Ullensaker næringspark en direkte avkjøring fra motorveien og Rv 2.

Ullensaker Næringspark har adkomst langs boligområdet Vestre Skibakk som er helt omgitt av veier med mye støy og trafikk. Dagens tungtrafikk kan fjernes fra Industriveien med en direkte på-/ avkjøring til E6 og Rv2. Dette vil gi et bedre bomiljø og forbedre tilgjengeligheten til Næringsparken.

5. Bedre pendlerparkering
En stor del av innbyggerne i Ullensaker pendler mot Oslo fordi det er få relevante arbeidsplasser i tettstedet. Hvis pendlerparkeringen på Kløfta bygges under bakken vil kapasiteten øke, og man slipper fulle parkeringsplasser, noe som er et problem i dag. Et øket passasjerunderlag sikrer dermed at passasjerantallet fra Kløfta øker, og dermed også avgangsfrekvensen.

6. Kløfta er "Gardermoen Syd" – herved inviteres Norwegian og Avinor!
Vi avviser at togavgangene fra alle stasjonene mellom Lillestrøm og Gardermoen fjernes når NSB legger om til ny Ruteplan 2012! Kløfta er et attraktivt bosted for flyplass¬personell, kun 11 minutter syd for Gardermoen og bør også være attraktivt for etablering av bedrifter som i stor utstrekning bruker flyplassen, men bare en togavgang i timen er ikke nok til å vri bilbruk over på tog. Med flere innbyggere og bedrifter bør ambisjonen heller være 4 avganger per time — 2 på hver bane i hver retning. Utfordringen er — sier NSB — at det mangler teknisk infrastruktur for skifte mellom Hovedbanen og Gardermobanen. Vi tror dette er løsbart, og utfordrer til kreativitet. Ullensaker kommune bør også markedsføre "Gardermoen syd" i næringssammenheng.

7. Etabler et knutepunktsbygg!

Med et "knutepunktsbygg" blir det lettere å krysse jernbanen og det åpner for kontor, handel og hotell i bygget over stasjonen og over det nye parkeringshuset. Dermed knyttes Kløfta øst og vest sammen igjen. Hotell, restaurant, kontorer, utsiktspunkt, og legesenter/tannklinikk med utvidet åpningstid er tilbud som knutepunktsbygget kan inneholde.
Et knutepunktsbygg kan gjerne gå i høyden men det må passe godt inn i "landsbyen Kløfta". Utformingen er svært viktig og vi ser gjerne at en arkitektskonkurranse arrangeres.

Pengene?
Vi betaler bompenger inn i "bøtta" Oslopakke 3. Denne "bøtta" med penger finansierer veiutbygging, pendlerparkeringer, kollektivtiltak, sykkelveier med mer i Oslo/Akershus de neste tyve årene.
Kløfta ligger der Hovedbanen og Gardermobanen kommer sammen og Riksvei 2 møter E6. Vi ønsker at Ullensaker kommune foreslår et prosjekt for knutepunktsutvikling — dvs. pendlerparkering, overbygging av Kløfta stasjon, nedsenking av Kongsvingerveien fra Dyrskueveien og frem til det nye P-anlegget. Dette vil lette trafikkavviklingen. og lokaltrafikken på østsiden fra Ihleveien kan deretter kjøre ovenpå lokket.
Mer grønt, mer tog, bedre plass å parkere bilen!
Dette er ikke nødvendigvis de beste forslagene. Om du har bedre , så kom med dem! Kjør debatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**