Rådmannen med uortodoks saksgang og saksbehandling

I et klagebrev datert 6.2.2012 skriver advokat Bosvik, som representant for Ivar Goderstad at saken (“Langsandsaken”) helt fra starten har vært gjenstand for en noe “uortodoks” saksgang og saksbehandling fra rådmannen og hans administrasjon. I et 9 siders brev finner advokaten det bl.a. nødvendig å beskrive saksbehandlingen i 22 punkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Risør Venstre er enig med Fylkesmannen, som fastslår at eiendommen er en fritidseiendom.

Risør Venstre er enig med Fylkesmannen, som fastslår at eiendommen er en fritidseiendom.
Foto: Jan Kløvstad

Saken skulle ha vært oppe til klagebehandling i Risør bystyres februarmøte, men ble utsatt som følge av kapasitetsspørsmål, og det er nå ventet at saken kommer opp til politisk behandling i bystyrets marsmøte.

Da Risør bystyre behandlet saken 15. desember 2011 ble det et knappest mulig flertall for å nekte konsesjon som fritidseiendom idet avstemmingen endte på 14 mot 13 stemmer. Arbeiderpartiet valgte den gang å binde bystyregruppen selv om det fra flere av gruppas medlemmer ble gitt uttalelser som tydet på at de var enige med de borgerlige partiene. Hvor blir det da av debatten i bystyret???

Det virker også noe søkt å benytte konsesjonslovens bestemmelser for å tvinge eieren av en fritidsbolig til å ta eiendommen i bruk som bolig. Vi trodde konsesjonsloven var et verktøy for å hindre at boliger blir tatt i bruk som fritidsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**