Takk for Tilliten

Den 18. Januar 2012 ble Daniel Gunnarsen enstemmig valg til leder for Askøy Venstre. Gunnarsen har i sin tid som medlem gjort seg kjent som en dyktig og engasjert person som gjør sitt ytterste for å løfte frem lokallaget og dens grønne liberale politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Daniel Gunnarsen

Foto: Daniel Gunnarsen

-Det er en stor ære for meg å ta over som lokallagsleder i Askøy Venstre etter utgående lokallagsleder Ola Dørum. Ola Dørum har i sin periode som lokallagsleder vist seg å være svært kunnskapsrik og kompetent, og har lagt mye til rette for at Askøy Venstre har slikt godt og sterkt politisk fundament slik det har i dag. Det er dette politiske fundamentet som jeg nå håper å kunne videreføre i året som kommer.

Utfordringene er store, og av betydelig størrelse, men som nyvalgt lokallagsleder håper jeg å kunne videreføre venstres gode arbeid i vår kommune. I året som kommer skal vi som et parti fortsette å ha fokus på utfordringene rundt miljø, velferd og utdanning, og vi skal komme med gode løsninger på hvordan vi skal møte disse utfordringene. Fjorårets kommunevalg (2011) viste at et stadig økende antall innbyggere i vår kommune ønsker politisk forandring; politikk forandring som er framtidsrettet og stabil. Videre skal vi også fortsette å rette fokuset på enkeltmennesket oppi fellessamfunnet, og vi skal som politiske representanter fortsette å være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.

Som nyvalgt lokallagsleder ønsker jeg i dette året som vi nå har steget inn i, å fremme viktige saker som berører svært mange i vår kommune, saker slik som; sikring av Askøybroen og flere tiltak innen psykisk helse, etablering av en likestillings- og mangfoldsplan og en større satsing innen områdene kultur og utdanning.
Det finnes mange saker som må og bør fremmes politisk innad i Askøy kommune, men noe som er spesielt viktig at vi tar fatt på snarest, er at vi som en kommune må klare å sikrer de som har bygget opp dette landet et verdig tilbud om sykehjemsplass, når man trenger det. Askøy kommune er Norges flotteste kommune, og det skal vi i Askøy Venstre arbeide for at den skal fortsetter med.

Utfordringene lar seg ikke vente på, men sammen skal vi klare å gjennomføre våre politiske mål, og se dem realiseres i praksis. På vegne av meg selv, tusen takk til alle sammen som har vist meg tillit; jeg gleder meg til å ta fatt på årets politiske saker!

Med vennlig hilsen,

Daniel Gunnarsen
Lokallagsleder, Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**