Utredninger om Munch-museum

— Det viktigste for meg har hele tiden vært at vi får bygget et nytt Munch-museum med den kvaliteten som Munchs kunst fortjener, til riktig pris og til riktig tid. Derfor skal vi lage objektive og grundige utredninger, sier byråd Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Utredningene om Munch-museum på Tøyen og Tullinløkka ligger nå ute som offentlige anbud. Byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (V) er fornøyd med at prosessen nå har kommet over i en ny fase.

 - Det viktigste for meg har hele tiden vært at vi får bygget et nytt Munch-museum med den kvaliteten som Munchs kunst fortjener.

– Det viktigste for meg har hele tiden vært at vi får bygget et nytt Munch-museum med den kvaliteten som Munchs kunst fortjener.

– Det viktigste for meg har hele tiden vært at vi får bygget et nytt Munch-museum med den kvaliteten som Munchs kunst fortjener, til riktig pris og til riktig tid. Derfor skal vi lage objektive og grundige utredninger, sier byråden.

— Det har vært svært viktig for byrådet at intensjonen i bystyreflertallets vedtak kommer til uttrykk i konkurransegrunnlaget, fortsetter Bjercke. Han forklarer at dette er grunnen til at det har blitt brukt noe mer tid enn forutsatt på sonderinger, blant annet gjennom et notat til bystyrets organer. Dette er vesentlig for at behandlingen skal bli best mulig når utredningene kommer tilbake til bystyret.

Utredningen skal være ferdigstilt og levert KIB 10. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**