En god skole

“Sørg for å gi barna en god barne- og ungdomsskole så skal vi sørge for å bringe dem videre i livet” uttalte fylkesordfører Bjørgulv S. Lund til politikerne i Risør bystyre. Som medlem i Risør Venstre er jeg helt enig, for en god skole er en av Venstres politiske hovedområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre har mange dyktige skolepolitikere og Steinar Gundersen er en av dem som ønsker lavterskeltilbud som å (re)etablere arbeidspatruljen i samarbeid med NAV

Venstre har mange dyktige skolepolitikere og Steinar Gundersen er en av dem som ønsker lavterskeltilbud som å (re)etablere arbeidspatruljen i samarbeid med NAV
Foto: Runar Nes

Lund uttalte også at Risør Videregående skole er ett av Aust-Agder fylkes store ansvarsområder i forhold til Risør, og pekte på at skolestrukturen i forbindelse med videregående utdanning i Aust-Agder er under evaluering. Det er derfor viktig for Risørs politikere å være årvåkne og aktive i den prosessen i tiden som kommer.

Medspillere
Samtidig er det viktig å peke på at dagens politiske flertall på fylkestinget klart har gitt uttrykk for at de ser Risørs utfordringer, og det må vi bygge videre på politisk. Fylkespolitikerne må ikke bli våre motspillere, men viktige medspillere vi kan ha på laget for å få til en enda bedre videregående skolestruktur og utdanning i Risør.

Skolefyrtårn
Risør Videregående skole har nylig fornyet sin status som miljøfyrtårn. Det er veldig bra og gratulere! Nå må ledelsen ved Risør Videregående skole benytte de positive erfaringen til å videreutvikle såvel ansatte som elevers kompetanse slik at elevene inspireres til å ta høyere utdanning, og derigjennom bli et synlig og faglig skolefyrtårn som igjen fører til stor pågang fra nye elever!

Som medlem i Risør Venstre ønsker jeg å ta fylkesordføreren på ordet, og vil fortsette å jobbe for at elevene ved våre barne- og ungdomsskoler skal få optimal skolering og få de aller beste mulighetene til å gjennomføre videregående og høyere utdanning.

Det fortjener de og det trenger Risør!

Jan Einar Henriksen
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**